בית המשפט העליון דחה את הערעור של פסגות קופות גמל ופנסיה נגד מנהליה לשעבר של קרן הפנסיה הסתדרות העובדים

סכום ההוצאות הכולל שנפסק ע"י בית המשפט המחוזי היה 2.6 מיליון שקל, והעליון מצא לאשר אותו. מדובר בסכום חריג והגבוה ביותר שנפסק אי פעם להוצאות משפט

בית המשפט העליון בירושלים. צילום:israeltourism

פסק דין של בית המשפט העליון מיום ב’ דחה את הערעור שהוגש מטעם פסגות קופות גמל ופנסיה, כנאמן לעמיתי קרן הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית נגד  עשרים המנהלים לשעבר של קרן הפנסיה, ובראשם מיכאל צולר. בין הנתבעים, אברהם הירשזון, שעמד בזמנו בראש הסתדרות העובדים הלאומית.

התביעה המקורית שהוגשה עמדה על 190 מיליון שקל. התביעה נדחתה בעבר על ידי ביהמ”ש המחוזי, וכעת כאמור נדחתה גם על ידי העליון.

הטענה הייתה שהנתבעים גרמו לנזקים לקרן הפנסיה על ידי התנהגותם, ובכך לעמיתים. הגשת התביעה המקורית נעשתה על רקע דוח ביקורת שנערך לבקשת
משרד האוצר ובו נטען כי נתגלו ליקויים רבים שנפלו בהתנהלות נושאי המשרה. במסגרת הערעור נדרש בית המשפט להכריע אם יש מקום להתערב בקביעותיו של בית המשפט המחוזי, ולחייב את המשיבים בגין הנזקים שלגישת קרן הפנסיה התנהלותם הסבה לה.

ראוי לציין שהערעור נדחה, למרות שבביהמ”ש העליון התייצב בהליך חריג היועץ המשפטי לממשלה בעצמו ותמך בערעור.

סכום ההוצאות הכולל שנפסק ע”י בית המשפט המחוזי היה 2.6 מיליון שקל, והעליון מצא לאשר אותו. זהו סכום גבוה וחריג מאד שנפסק אי פעם להוצאות משפט.

את המנהלים המשיבים ייצגו עוה”ד נדב ויסמן, אור בר-און גיל ואדם שפירא ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות’ וכן עוה”ד בעז בן צור, קרן שמש ואורי שנלר ממשרד בועז בן צור ושות׳.

את אברהם הירשזון ייצג עו”ד אלירם בקל.

התביעה המקורית הוגשה ע”י יעל אנדורן, ששימשה אז כמנהלת מורשית של הקרן, לאחר הליך בדיקה של משרד האוצר. לימים, פסגות החליפה את המנהלת המורשית כתובעת.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply