בכמה אחוזים עלו קופות הגמל בחודש ספטמבר?

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-1.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-1.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו”ל ומעליות השערים באג”ח הקונצרני והממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.9% לבין תשואה של 1.5%. 

  • קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.8% בטווח תשואה של 2.3% עד תשואה של 3.3%.
  • תשואה של כ-0.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח של תשואה 0.3% עד תשואה של 0.7%
  • תשואה של 0.3% לקופות הגמל השקליות בטווח תשואה של 0.1% עד תשואה של 0.5%. 
  • מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-8.8%.

סיכום חודש ספטמבר 2019

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בספטמבר 2019 (עד ה-26.9 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש) תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.9% לבין תשואה של 1.5%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.   

Be the first to comment

Leave a Reply