בניגוד לעולם: מדד אמון הצרכנים עלה בחודש אוגוסט ורמתו קרובה לרמת השיא

מדד אמון הצרכנים עלה בחודש אוגוסט 2019, עלייה במדד למצב השוטף ובמדד הציפיות רמת המדד גבוהה ביחס לעבר והיא תומכת בהמשך ההתרחבות של הצריכה הפרטית

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNS טלסקר עלה בחודש אוגוסט 2019 ב–2.9 נקודות לרמה של 142.1 (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף עלה ב-3.8 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-2.3 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים עלה בחודש אוגוסט ורמתו קרובה לרמת השיא שנרשמה בחודש יוני אשתקד. השיפור באמון הצרכנים בולט לחיוב על רקע המגמה השלילית בשוקי המניות בחודש זה והעלייה בגורמי אי-הוודאות הגלובליים. רמת המדד בישראל גבוהה ביחס לעבר והיא תומכת בהמשך ההתרחבות של הצריכה הפרטית.

האינדיקטורים לצריכה הפרטית שפרסמה הלמ”ס בחודש האחרון הצביעו על עלייה מרשימה בצריכה – הרכישות בכרטיסי אשראי עלו בחודשים מאי-יולי 2019 בשיעור שנתי של 9.4% בהמשך לגידול של 9.9% בשלושת החודשים הקודמים. המכירות ברשתות השיווק עלו בחודשים מאי-יולי בשיעור שנתי של 4.7% לאחר גידול של 3.1% בשלושת החודשים הקודמים.

נציין כי העלייה בסנטימנט הצרכני נעשית בניגוד להלך העולמי בו בארה”ב ובמיוחד באירופה, נרשם ירידה בבטחון הצרכני. זאת על פי מדדים שונים.

Be the first to comment

Leave a Reply