בניגוד לתביעת ההסתדרות: מנהלי תחנות ומשמרת ברכבת ישראל יוכשרו לביצוע פעולות אכיפה

בבקשה נטען כי רכבת ישראל פעלה באופן חד צדדי עת החליטה להוציא את מנהלי התחנות והמשמרות לקורס אכיפה. הרכבת טענה כי מנהלי התחנות והמשמרות מוסמכים לבצע פעולות אכיפה ואף עוסקים בכך, וההכשרה נועדה להכשיר את העובדים להמשיך ולהפעיל את סמכויות האכיפה

רכבת ישראל. צילום: אילוסטרציה
רכבת ישראל. צילום: ויקיפדיה

נדחתה הבקשה של ההסתדרות לאסור על הרכבת לחייב מנהלי תחנות ומנהלי משמרת ליטול חלק בקורס לצורך הכשרתם והסמכתם לביצוע פעולות אכיפה, או להטיל עליהם סמכויות ופקידים שלא היו עד כה חלק מתפקידם, אלא לאחר שינוהל משא ומתן בין הצדדים ובכפוף להסכמות שיושגו בו.

ברכבת ישראל מועסקים כ-64 מנהלי תחנה וכ-115 מנהלי משמרת.

בבקשה נטען כי רכבת ישראל פעלה באופן חד צדדי עת החליטה להוציא את מנהלי התחנות והמשמרות לקורס אכיפה, וכי משמעות השלמת הקורס והסמכתם לביצוע פעולות אכיפה או הוספת מטלות ותחומי אחריות להגדרת תפקידם הינה בעלת השלכה משמעותית על תנאי עבודתם.

הרכבת טענה כי מנהלי התחנות והמשמרות מוסמכים לבצע פעולות אכיפה ואף עוסקים בפועל בפעילות בתחום האכיפה, וההכשרה לא נועדה אלא להכשיר אותם להמשיך ולהפעיל את סמכויות האכיפה המוטלות עליהם ולטייב את אופן האכיפה שבוצע עד כה ממילא על ידם.

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה השתכנע כי אמנם מנהלי התחנות והמשמרות עשו שימוש בסמכויות האכיפה המסורות להם לפי נהלי הרכבת כדבר שבשגרה. עוד נקבע בפסק הדין כי לא הוכחה טענת ההסתדרות לפיה הדרישה ממנהלי התחנות והמשמרות להתייצב לקורס האכיפה או הסמכתם כפקידי רכבת, תביא בהכרח להגברת עומס העבודה ולפגיעה בתנאי העסקתם.

עוד קבע בית הדין כי החלטת הרכבת להפנות את מנהלי התחנות והמשמרות לקורס אכיפה ולהסמיכם כפקידי רכבת, מצויה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של הרכבת, ואין מקום לקבוע כי היה על הרכבת לנהל משא ומתן עם נציגות העובדים ולהגיע עמה להסכמות בטרם הוצאתם לקורס אכיפה.

ואולם ההסתדרות לא השלימה עם פסק הדין והגישה עליו ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. בערעור נטען כי להוצאתם של מנהלי התחנות והמשמרות לקורס אכיפה שהוצא אל הפועל במחטף ובאופן חד צדדי, השלכות משמעותיות ופוגעניות על תנאי עבודתם, ומשמעותם בין היתר הוספת מטלות ותחומי אחריות להגדרת תפקידם הכוללים חיכוך ו/או אף עימות עם מפרי חוק. זאת תוך חשיפתם לסיכונים פיזיים משמעתיים ואף משפטיים, והכול ללא מו”מ ותוך הטעיה חמורה של נציגות העובדים.

לדברי ההסתדרות שגה בית הדין האזורי בקביעתו לפיה הוטלו בעבר על מנהלי התחנות והמשמרות משימות אכיפה, וכי בפסק הדין נפלו טעויות משפטיות והוא נוגד הלכות משפטיות קיימות ביחסי עבודה קיבוציים, ועל כן מתבקש בית הדין להתערב בפסק הדין ולבטלו.

Be the first to comment

Leave a Reply