בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודש ספטמבר 2019

רמת המדד נותרה גבוהה ביחס לעבר והיא תומכת בהמשך ההתרחבות של הצריכה הפרטית

מארחת במסעדה: למרות ההחרגה, המארחת פוצתה לאחר שעמדה במשך שעות

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNS טלסקר ירד בחודש ספטמבר 2019 ב–0.6 נקודות לרמה של 141.6 (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף ירד ב-0.3 נקודות ומדד הציפיות ירד ב-0.7 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד מעט בחודש ספטמבר אך רמתו נותרה גבוהה ביחס לעבר. הירידה באמון הצרכנים תואמת את המגמה של מדדים מקבילים בעולם, זאת כנראה על רקע התגברות גורמי אי-הוודאות הפוליטיים. למרות הירידה החודש, רמת המדד בישראל גבוהה ביחס לעבר והיא תומכת בהמשך ההתרחבות של הצריכה הפרטית.

האינדיקטורים לצריכה הפרטית שפרסמה הלמ”ס בחודש האחרון הצביעו על המשך עלייה בצריכה הפרטית – הרכישות בכרטיסי אשראי עלו בחודשים יוני-אוגוסט 2019 בשיעור שנתי של 4.3% בהמשך לגידול של 9.3% בשלושת החודשים הקודמים. מצבו הטוב של הצרכן הישראלי מתבטא גם בהמשך העלייה בנסיעות לחו”ל: בחודשים ינואר-ספטמבר השנה נרשמו 7.1 מיליון יציאות לחו”ל של ישראלים, מספר המהווה עלייה של 5.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

Be the first to comment

Leave a Reply