בסוף חודש יולי נצברו כ-331 מיליארד שקל בקרנות פנסיה חדשות / מאת איציק אסטרייכר

בפוליסות ביטוח נצברו כ-317 מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-224 מיליארד שקל. סיכום יולי בשוק החיסכון הפנסיוני

מאת איציק אסטרייכר

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף חודש יולי 2018 ב-872 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה, ו-718 מיליארד שקל בראשית שנת 2017. לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 6.3% בחודשים ינואר – יולי 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש יולי כ-331 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-317 מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-224 מיליארד שקל.

במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ-23 מיליארד שקל ובניכוי משיכות בהיקף של כ-4.5 מיליארד שקל והעברות נטו שליליות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל הייתה צבירה נטו בהיקף של 18 מיליארד שקל. בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2018 צבירה חיובית בהיקף של 2.7 מיליארד שקל בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל והעברות נטו בהיקף של כ-900 אלף שקל.

מרביתם של הכספים הפנסיוניים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות שמשיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. חודש יולי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי המניות בתל אביב עלו בחודש יולי, כאשר מדד תל אביב 35 רשם עלייה בשיעור של 4.13% ומראשית השנה רשם עלייה של 4.62%. מדד תל אביב 125 עלה בחודש יולי ב-3.33% ומראשית השנה רשם עלייה של 3.2%. מדד תל אביב 90 רשם עלייה מזערית של 0.39% כאשר מראשית השנה עדין רושם תשואה שלילית של 2.68%.

מדד הבנקים עלה ביולי ב-6.07% ומראשית השנה רשם עלייה של 9.31%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו ביולי מגמה מעורבת, כאשר מרבית המדדים של אגרות החוב השקליות רשמו ירידות – מדד בונד שקלי 50 ירד ב-0.6%, מדד תל בונד שקלי 3-5 ירד ב-0.23% ומדד בונד שקלי 5-15 ירד ב-1.46%. לעומת זאת, מדד בונד 20 רשם עלייה של 0.13%. מדד בונד 40 עלה ביולי בשיעור של 0.25% ומראשית השנה רשם עלייה של 0.58%. מדד בונד 60 עלה ביולי ב-0.19% ומאז ראשית השנה עלה ב-0.47%. מדד בונד שקלי ירד ב-0.91% בחודש יולי ומאז ראשית השנה רשם ירידה של 3.1%. מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה מעורבת בחודש זה. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה ביולי ב-0.42% ומראשית השנה רשם עלייה בשיעור של 0.24%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות ירד ב-0.06% בחודש יולי וירד ב-1.03% בחודשים ינואר עד יולי 2018.

אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח עד שנתיים עלו בחודש יולי בשיעור מינימלי של 0.03%, לטווח 2-5 שנים ירדו ב-0.05% ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב-0.17%.

המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש יולי מגמה מעורבת כאשר בארה”ב מדד הדאו ג’ונס עלה בחודש יולי בשיעור של 4.71% ומראשית השנה רשם עלייה מצטברת בשיעור של 2.82%. מדד הנאסדק 100 עלה ב-2.72% ביולי ומראשית השנה רשם עלייה של 13.06% וה-S&P 500 עלה בשיעור של 3.6% ביולי ומראשית השנה רשם עלייה בשיעור של 5.34%. הדאקס רשם עלייה בשיעור של 4.06% אך מראשית השנה הניב תשואה שלילית בשיעור של 0.87%. הפוטסי 100 עלה ב-1.46%% ביולי ובסיכום שבעת החודשים הראשונים של השנה רשם עלייה בשיעור של 0.79%. גם היורו סטוקס 600 רשם עלייה של 3.07% ביולי ובשבעת החודשים הראשונים של 2018 רשם עלייה מצטברת בשיעור של 0.62%.

Be the first to comment

Leave a Reply