בעיות בחברת הרקיע הרביעי: המייסד הגיש צו פירוק על בסיס חשד של גניבה מהחברה

אריה סער בעלים ומנהל בחברת הרקיע הרביעי מתל אביב הגיש בקשה למתן צו לפירוק החברה, לאור חילוקי הדעות בינו לבין שותפו בבעלות ובניהול החברה. לטענתו, השותף רוקן את החברה מכל תוכן וכפועל יוצא מכך לחברה חובות לגורמים שונים כאשר אין לה מקורות לתשלום חובותיה, ולפיכך לא יכולה להיות מחלוקת על כך שהחברה חדלת פירעון.

סער מציין כי בינו לבין שותפו שהינו בעל ניסיון וידע בתחום המחשוב היכרות ארוכת שנים ועבודה משותפת ובמסגרת זו העניק לחברת אראלים נכסים שבבעלותו שירותי מחשוב החל משנת 1990. על רקע היכרותם הם החליטו ליצור ביניהם שותפות שבמסגרתה יביא השותף את ניסיונו בתחום פיתוח תוכנה ושירותי מחשוב, ואילו סער יביא את ניסיונו והידע העסקי והניהולי שלו כבעלים של חברת כלכלית ומשרד עו”ד.

בבקשת הפירוק שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר כי משך שנים רבות פעלה חברת הרקיע הרביעי שהוקמה על ידי סער והשותף בהרמוניה ביניהם ותוך אמון מוחלט. החברה נאמר בבקשה בנתה מערכת אינטגרטיבית לבקרה וניהול של יבוא מזון למדינת ישראל עבור מרכז המזון הארצי במשרד הבריאות, ובשנת 2012 הוסכם עם משרד הבריאות כי השירות ינתן על ידי החברה כקבלן משנה של חברת אס.פי.אל מערכות שזכתה במכרז של המשרד.

לימים, טוען סער, כי במהלך השנים 2016-2017 התעורר חשד אצלו לפיו השותף פועל בדרכי מרמה לריקון קופת החברה, משיכת סכומי שכר בניגוד למוסכם באמצעות כרטיס האשראי של החברה בו עשה שימוש לצרכיו האישיים, העסקת בני משפחה בסכומים גבוהים, רכישת דלק למכוניותיהם הפרטיות של בני משפחתו באמצעות כרטיס האשראי של החברה. עוד התחוור לסער לטענתו, כי השותף מסתיר ממנו את הכנסות החברה שנתקבלו ישירות מחברת אס.פי.אל. מערכות.

לדברי סער הוא לא העלה בדעתו כי השותף עליו סמך בעינים עצומות, וסייע לו גם באופן פרטי כמו לבן משפחה, ינצל את נסיבותיו האישיות כפועל יוצא מתהליך גירושין ושינויים גדולים במשרד עורכי הדין שבבעלותו, וימעל באמונו ובחברה.

לדברי סער באמצעות עוה”ד אמיר פלמר ואביתר קרמר, טוען סער, כי במהלך השנים 2016-2017 התעורר חשד אצלו לפיו השותף פועל בדרכי מרמה לריקון קופת החברה, משיכת סכומי שכר בניגוד למוסכם באמצעות כרטיס האשראי של החברה בו עשה שימוש לצרכיו האישיים, העסקת בני משפחה בסכומים גבוהים, רכישת דלק למכוניותיהם הפרטיות של בני משפחתו באמצעות כרטיס האשראי של החברה, השותף סירב למסור לו פירוט אודות הכספים המשולמים לו על ידי חברת אס.פי.אל. מערכות, דבר שרק העמיק את חששותיו. בנסיבות העניין ולאור חילוקי הדעות בינו לבין השותף אשר לא איפשרו את המשך פעילותה הסדירה של החברה, הוא ביקש מנות מעריך שווי לחברה לשם פירוק השותפות בינו לבין השותף, ואולם הוא לא הגיע לידי הסכמה בעניין ובחודש יולי 2017 הודיע לו השותף על סיום השותפות ביניהם בחודש אוקטובר אותה השנה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply