בעל מסעדה בפארק עופר מבקש מתן צו פירוק לאחר שאינטל עזבה את המתחם

על פי הבקשה: עובדי אינטל היוו מקור הכנסה עיקרי למסעדה כאשר 40% מלקחותיה של המסעדה נמנו על עובדי של החברה

אינטל בפתח תקווה

אסי בוזגלו בעלי מסעדה במתחם פארק עופר בדרך אם המושבות בפתח תקוה, טוען כי עזיבתה של חברת אינטל את המתחם הוביל לקריסתה הכלכלית של המסעדה. אינטל, לדבריו, היוותה מקור הכנסה מרכזי של המסעדה.

החברה שהפעילה את המסעדה בשם: אבוס ביסטרו הסעדה, שהוקמה בחודש פברואר 2017 פנתה לבית המשפט המחוזי מרכז בבקשה למתן צו לפירוק, וצירוף להליך את בעליה אסי בוזגלו שערב אישית לחלק ניכר מחובותיה הנאמדים ב-615 אלף שקל.

בבקשה נטען כי החברה ובוזגלו הם כיום חדלי פירעון, וכי מאז פתיחתה פעלה המסעדה באופן סדיר וסולבנטי ועמדה במלוא התחייבויותיה. ואולם נסיבות שונות ובהן תקופה ארוכה של שיפוצים במתחם עופר ואובדן מקור הכנסה מרכזי עקב עזיבתה של אינטל בחודש יולי השנה את המתחם, הובילו לקריסתה הכלכלית המהירה של החברה ושל בעליה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד דן סגל נאמר כי עובדי אינטל היוו מקור הכנסה עיקרי למסעדה כאשר 40% מלקחותיה של המסעדה נמנו על עובדי אינטל. עקב עזיבת אינטל את מתחם עופר נאמר בבקשת הפירוק צנחו הכנסותיה של החברה באופן תלול, ותוך זמן קצר נקלעה החברה לחובות ולקריסה כלכלית מוחלטת.

בסוף חודש ספטמבר נטען בבקשה ניצבה החברה בפני שוקת שבורה, שקועה בחובות, ללא יכולת לשלם לעובדיה את משכורותיהם, לשלם לספקים את תשלומיהם השוטפים, ולפרוע הלוואות שנטלה.

בד בבד לא נראה באופק כל פתרון לאובדן מקור ההכנסות עקב עזיבת אינטל את מתחם עופר, והמסעדה המשיכה להפסיד כסף מדי יום, ובנסיבות אלה לא עמדה בפני החברה כל ברירה אלא להפסיק את פעילותה לאלתר.

אשר על כן מתבקש בית המשפט להיעתר לבקשה ולהוציא צו לפתיחת הליכים כנגד החברה על מנת לפרקה, וכן צו לפתיחת הליכים כנגד בעליה על מנת לשקמו.

Be the first to comment

Leave a Reply