בעקבות הטעיית המשקיעים: סמנכ”ל הכספים של וויזפארמה ישלם 175 אלף שקל

הנהלת החברה הגיעה לפשרה עם רשות ניירות ערך בנוגע לעיצום לאחר שכללה פרט חסר/מטעה, בקשר ליכולתה החברה לקבל אישור מהיר לשיווק התרופה לעין יבשה בארצות הברית

 

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי הרכב הוועדה עו”ד רוני טלמור, וד”ר מאיר סוקולר, אישרו ביום חמישי, ביום 1 באוגוסט 2019, את הסדר האכיפה המנהלי בין רשות ניירות ערך לבין חברת וויז פארמה בע”מ ונושאי משרה בה.

וויז פארמה בע”מ, הייתה בתקופה הרלוונטית להסדר, חברה ציבורית בעלת רישיון לרכישה, לשיווק ולהפצה של תרופה בשם LO2A לטיפול בסינדרום העין היבשה ובמחלות עיניים נוספות, לרבות מחלת החלאזיס. על פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, הודתה החברה כי כללה פרט חסר/מטעה, בדוח התקופתי שלה לשנת 2015 ובדוח לרבעון הראשון לשנת 2016, בקשר ליכולתה החברה לקבל אישור מהיר לשיווק התרופה לעין יבשה בארצות הברית במסלול המהיר. החברה הודתה בהסדר בכל העובדות ובביצוע ההפרה המיוחסת לה.

במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בסך של 200 אלף שקל. עיצום כספי נוסף בסך של 175 אלף שקל הוטל על מ”מ מנכ”ל וסמנכ”ל הכספים של החברה, אור אייזנברג ואיסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח לתקופה של תשעה חודשים. כמו כן, הוטל עיצום כספי בסך של 150 אלף שקל על יו”ר החברה, רון מירון. בנוסף, הוטל על מירון עיצום כספי בסכום זהה על תנאי. הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, והסדר האכיפה הוגש על ידי עו”ד ורד סלומון ממחלקת אכיפה מנהלית אשר ייצגה את רשות ניירות ערך במו”מ לכריתת ההסדר מול הרכב וועדת האכיפה המנהלית.

Be the first to comment

Leave a Reply