בעקבות הפרשה של קריסת המרפסות בפרויקט “גינדי פארק חדרה”: אמיר (שלמה) נחום, לשעבר בעלי חברת אורתם סהר הנדסה, תובע את AIG, כלל ביטוח והראל

נחום תובע 585 אלף שקל לכיסוי הייצוג המשפטי שלו בפרשה. AIG ביטחה את נושאי המשרה של אורתם סהר, כלל ביטוח ביטחה את החברה בפוליסת נושאי משרה ובפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, והראל ביטחה את החברה בביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר

אמיר (שלמה) נחום, לשעבר המנכ”ל והבעלים של חברת הבנייה אורתם סהר הנדסה, הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעה ביטוחית בסך 585 אלף שקל נגד חברות הביטוח AIG, כלל ביטוח והראל בפרשת קריסת המרפסות בפרויקט “גינדי פארק חדרה”.

בתביעה נאמר, כי נחום כיהן בזמנים הרלוונטיים לתביעה כמנכ”ל חברת אורתם סהר הנדסה וכדירקטור בחברות הבנות שלה: אורתם סהר תשתיות בנייה ומליבו בנייה. עוד נאמר, כי AIG ביטחה את אורתם סהר בפוליסה בה בוטחו בין היתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כלל ביטוח ביטחה את אורתם סהר בפוליסה מסוג אחריות דירקטורים ונושאי משרה ובפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, ואילו הראל ביטחה את אורתם סהר בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ובפוליסת אחריות המוצר.

לדברי נחום, בתקופה שבין סוף חודש נובמבר 2011 לראשית חודש מאי 2012 הוא שימש כמנהל פעיל של חברת מליבו, אשר שימשה כקבלן מבצע של פרויקט “גינדי פארק חדרה” ברחוב נחל פרת בעיר. בליל ה-23 בדצמבר 2013 התרחש מקרה הביטוח, עת קרסה מרפסת בקומה ה-8 בבניין המזרחי מבין שני הבניינים בפרויקט, וגרמה גם לקריסת המרפסת בקומה ה-7.

המרפסת בקומה ה-8 התנתקה לגמרי מהבניין ונפלה לגינה בקומת הקרקע, בעוד שהמרפסת בקומה ה-7 נותרה תלויה על בלימה בחזית הבניין.

בתביעה נאמר, כי במחצית חודש דצמבר 2016 הודיעה הפרקליטות לתובע על כוונתה להגיש כנגדו כתב אישום בגין עבירות תכנון ובנייה בפרויקט. לדבריו, בין החשדות המיוחסים לו בעקבות האירוע נמנה החשד, לפיו בעת ששימש מנהל פעיל של חברת מליבו ביצעה החברה לכאורה עבודות בנייה בסטייה מהיתר וכן ביצעה עבודות הנדסאיות באמצעות מי שלא היה רשאי לבצע את הבנייה ולא היה רשום בפנקס הקבלנים.

לטענת התובע, הוא הודיע לנתבעות על ההליכים הפליליים המתנהלים נגדו ודרש את הסכמתן למימון ייצוג משפטי בהליכים פליליים, לנוכח מעורבותו בפרויקט, וזאת מכוח הפוליסות בהן הוא מבוטח מתוקף תפקידיו.

לדברי התובע, בשל הגשת ההליכים הפליליים נגדו הוא התקשר עם עו”ד עודד סבוראי לצורך ייצוגו המשפטי. שכר הטרחה אשר נקבע ביניהם הוא 500 אלף שקל. עם זאת, בהתאם לסיכום ביניהם, התובע עצמו יחויב בסך 350 אלף שקל ויצטרך לשאת בהפרש אם יינתן לו כיסוי ביטוחי בגין הוצאות הייצוג.

לטענת התובע, AIG דחתה את דרישתו לשאת בהוצאות ייצוגו, ובין טיעוניה הלא מבוססים טענה AIG כי לכאורה הוא ידע וצפה את הגשת כתב האישום נגדו ערב רכישת פוליסת נושאי משרה, טענה שלדבריו, מעבר לכך שאיננה ראויה, היא אף איננה נכונה.

עוד טוען התובע, כי גם כלל ביטוח דחתה את דרישתו למימון ייצוגו בטענה לפיה אירוע קריסת המרפסות הוא אירוע צפוי ועל כן אין המדובר במקרה ביטוח, ולפיכך אין היא נדרשת להעמיד לו ייצוג משפטי. לעניין פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה טענה כלל ביטוח, כי הודעה על מקרה הביטוח נמסרה לה לאחר תום תקופת הביטוח.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד ד”ר קובי קפלנסקי נטען עוד, כי הראל טענה במכתב הדחייה שלה כי אין המדובר במקרה ביטוח ולו מן הטעם כי הפוליסות אינן מכסות קבלני משנה, ומאחר שהעבודות והליקויים בהם עסקינן בוצעו על ידי קבלן המשנה אתו התקשרה החברה, הרי שהפוליסות אינן חלות. עוד טענה הראל במכתב הדחייה, כי הפוליסות לא נועדו לכסות חבות הנובעת מעיסוק המבוטח כנושא משרה, דהיינו הן אינן חלות על כל נושא משרה.

לסיכום מבקש התובע מבית המשפט לחייב את AIG, כלל ביטוח והראל לשאת בהוצאות הייצוג המשפטי בהן הוא יישא, וזאת בהתאם לפוליסות הביטוח בהן היה מבוטח אצלן. התובע מבקש עוד היתר לפיצול סעדים בגין הוצאות משפטיות אשר טרם התגבשו ו/או שהוא אינו יודע עדיין את היקפם מכוח פוליסות הביטוח.

מ-AIG  נמסר: “התביעה המדוברת טרם התקבלה במשרדי החברה. עם קבלתה, החברה תתייחס במסגרת כתב ההגנה”. בהראל בחרו לא להגיב. מכלל ביטוח לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון.

 

Be the first to comment

Leave a Reply