בעקבות פגיעה בסודות המסחריים: חברות הטכנולוגיה לומינטי נטוורקס ו-ווב ספארק תובעות 100 אלף שקל מעובדים לשעבר

בתביעה נאמר כי במסגרת עבודתם אצל התובעות, נחשפו הנתבעים לסודותיהן המסחריים המהותיים לרבות ובפרט רשימת לקוחות קיימים ופוטנציאליים סודית, וכן אסטרגיה מכירה ושיווק לאותם הלקוחות. העובדים הכחישו כי עשו ניצול לטובת המתחרים במידע אליו נחשפו

תשלום עבור שעות נוספות שלא נדרשו
תשלום עבור שעות נוספות שלא נדרשו

חברות הטכנולוגיה לומינטי נטוורקס ו-ווב ספארק מנתניה הגישו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעות כספיות בסך 100 אלף שקל כל אחת נגד עובדים לשעבר תושבי תל אביב שהועסקו על ידן בתפקיד מנהלי מכירות. זאת בטענה לגזל חמור ובוטה של סודותיהן המסחריים ותחרות פסולה ולא הוגנת מצידם בניגוד מוחלט להתחייבותם בהסכם בין הצדדים.

בתביעה נאמר כי במסגרת עבודתם אצל התובעות, נחשפו הנתבעים לסודותיהן המסחריים המהותיים לרבות ובפרט רשימת לקוחות קיימים ופוטנציאליים סודית, וכן אסטרגיה מכירה ושיווק לאותם הלקוחות. לדברי התובעות על מנת להגן על סודותיהן התחייבו הנתבעים באופן ברור ומפורש בהסכם העסקה שנחתם עמם, לשמור בסודיות את המידע הסודי אליו נחשפו במסגרת עבודתם, וכן התחייבו לתקופת אי תחרות.

אלא שמבחינתם התחייבות לחוד ומעשים לחוד, וכך בסמוך לאחר שסיימו את עבודתם בחברת הם נתפסו בעת מעשה, כשהם פונים ללקוחות שאליהם נחשפו במסגרת עבודתם בניסיון לשדל אותם לרכוש מוצר המתחרה במוצר שלהן.

או אז גם התברר כי הנתבעים הפרו את תניית אי התחרות עליה חתמו, ומקץ זמן קצר ממועד סיום העסקתם אצלן החלו לעבוד בחברה המתחרה בתובעות באופן ישיר והמשווקת ומוכרת מוצר שתכליתו זהה לזו של המוצר הנמכר על ידיהן. התובעות מציינות כי מדובר בענף עסקי ייחודי בו פועלות מספר מצומצם של מתחרות עסקיות, ולפיכך לחברת נטנאט המתחרה בהן, ישנה תועלת רבה מהעסקתם של הנתבעים המחזיקים במידע סודי אודותיהן.

בתביעה נאמר כי במסגרת עיסוקן בתחום הטכנולוגיה פיתחה חברת לומיניטי נטוורקס מוצר המאפשר ללקוחותיה שימוש אנונימי באינטרנט, בין באמצעות שרתי PROXY ובין באמצעות שימוש בכתובות IP מושאלות.

לדברי התובעות במענה לפנייתן אל הנתבעים הכחישו אלה את הטענות שהועלו כלפיהם, ובין היתר טענו כי לא נחשפו לסודותיהן המסחריים, לא הפרו את תניית אי התחרות, וכי עצם הדרישה לאי תחרות אינה סבירה.

בית הדין מתבקש לחייב את הנתבעים במתן דין וחשבון מפורט ביחס לשימוש שעשו בסודותיהן המסחריים של התובעות, לרבות פירוט שמות לקוחותיהן אליהם הם פנו בהצעה לרכישת המוצר המתחרה, ובנוסף לחייב כל אחד מהם לשלם לתובעות סך של 100 אלף שקל.

Be the first to comment

Leave a Reply