ייצוגית נגד התאחדות האיכרים: גבתה כספים מאלפי מעסיקים של עובדים פלסטינים בענף החקלאות

בבקשה נטען כי התאחדות האיכרים התעשרה על חשבון חקלאים המעסיקים עובדים פלסטינים שאותם הייתה אמורה לייצג. תגובת ההתאחדות: בקשת האישור היא גלגול שני של בקשה שהוגשה למחוזי, ושנטע הארץ נאלצה למחוק בהמלצת בית המשפט

טרקטור בפעולה צילום אורי לביא פלג

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד התאחדות האיכרים בישראל בטענה לגביית כספים שלא כדין מאלפי מעסיקים של עובדים פלסטיניים בענף החקלאות באמצעות אגף מת”ש שברשות האוכלוסין וההגירה, בגין דמי טיפול ארגוני-מקצועי.

כל זאת, לטענת חברת נטע הארץ תוצרת חקלאית, ממושב גני יוחנן העוסקת בגידול ושיווק ירקות, בניגוד לסעיף 3 לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים). בבקשה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נאמר כי ההתאחדות האיכרים גבתה מהמעסיקים באופן האמור דמי טיפול ארגוני-מקצועי בתקופה שבין חודש אוגוסט 2005 ועד לחודש אפריל 2019 סכום מצרפי של 8.6 מיליון ש”ח.

בבקשה נאמר כי בין יתר הרכיבים המפורטים בתלוש השכר של העובד הפלסטיני שאותם מחויב המעסיק לשלם לאגף מת”ש שברשות האוכלוסין וההגירה – התקיים רכיב המכונה בתלוש השכר “הפ.חק. השתלמ”. רכיב זה, שלמרות שמו המטעה, עניינו האמיתי היה בגביית דמי טיפול ארגוני מקצועי.

בבקשה נטען כי התאחדות האיכרים התעשרה על חשבון חקלאים המעסיקים עובדים פלסטינים שאותם הייתה אמורה לייצג בתוקף תפקידה כארגון מעסיקים יציג בענף החקלאות, ותוך שהיא מציגה בפניהם מצג שווא שלפיו היא אינה גובה דמי טיפול ארגוני-מקצועי.

תגובת התאחדות האיכרים: “בקשת האישור שהוגשה על ידי נטע הארץ היא גלגול שני של בקשה אשר הוגשה לבית הדין המחוזי, ואשר נטע הארץ נאלצה למחוק בהמלצת בית המשפט. התאחדות האיכרים דוחה את האמור בבקשה. גם בקשה זו אינה עומדת בתנאי החוק לאישורה. התאחדות האיכרים תגיב באופן מפורט במסגרת ההליך המשפטי”.

Be the first to comment

Leave a Reply