בקשת הסתלקות מייצוגית נגד מנורה מבטחים בנושא שלילת זכאות של מבוטחים לתגמולים בטענת התיישנות

התובעת טענה כי החוק קובע שתקופת ההתיישנות לתשלום תגמולים מתחילה מהיום בו קמה למבוטח זכות התביעה, לפי תנאי חוזה הביטוח, ולא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. לדבריה, תשובת הנתבעת גורמת למבוטחים לזנוח תביעתם, שכן הם סבורים כי במקרים בהם חלה התיישנות מיום מקרה הביטוח אין הם זכאים לקבלת תגמולים

בבית המשפט המחוזי הוגשה בקשה להסתלקות התובעת מבקשת האישור ולדחיית התביעה הייצוגית נגד מנורה מבטחים, שהוגשה בטענה כי החברה מטעה את מבוטחיה בעת מענה לפניות או תביעות בגין עילות הנובעות מנכות מתאונה או מחלה וכי היא שוללת את זכאותם של המבוטחים לתגמולי ביטוח בטענת התיישנות. זאת, בניגוד להוראת תיקון מספר 6 לחוק חוזה ביטוח  – כך דיווחה מנורה מבטחים לבורסה בשבוע שעבר.

התובעת טענה, כי תיקון מספר 6 לחוק, שהוחל מ-18 במרץ 2014, קובע שתקופת ההתיישנות לתשלום תגמולי הביטוח מתחילה מהיום בו קמה למבוטח הזכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח, ולא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

לדבריה, מנורה מבטחים משיבה לפניות ולתביעות לתשלומי תגמולי ביטוח, כי “על פי חוק חוזה ביטוח ועל פי הוראות הפוליסה חלה התיישנות על בקשה לתשלום תגמולי הביטוח לאחר שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח”. לטענתה, התשובה של מנורה בהסתמך לכאורה על החוק, גורמת למרבית המבוטחים, אם לא לכולם, לזנוח את תביעתם, שכן הם סבורים כי במקרים בהם חלה התיישנות מיום מקרה הביטוח אין הם זכאים לקבלת תגמולים.

בחלוף עשרה חודשים מהגשת התביעה, ב-22 בפברואר 2017, הוגשה לבית המשפט בקשה בהסכמה להסתלקות התובעת מבקשת האישור ולדחיית תביעתה האישית כלפי מנורה מבטחים. הבקשה כפופה לאישור בית משפט.

Be the first to comment

Leave a Reply