ברקליס בנק פי אל סי ישראל נתבע בטענה לפיטורין שלא כדין

לטענת התובע, הוא פוטר בחוסר תום לב בסמוך למועד בו היה זכאי להיות מועמד לקבלת בונוס שנתי בסך של כ-7 מיליון שקל. עוד נטען כי מדובר בבונוס דומה, ששולם לו תשע פעמים מאז החל לעבוד אצל הנתבעת ב-2004 בסניפה באנגליה

ברקליס בנק פי אל סי סניף ישראל הנמנה על קבוצת בנק ברקליס העולמית נתבע בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לשלם 7.5 מיליון שקל לסמואל קפלן, שהועסק על ידו במשך יותר מתשע שנים.

לטענת קפלן, הוא פוטר בחוסר תום לב סמוך למועד בו היה זכאי לפי החוזה להיות מועמד לקבלת בונוס שנתי גבוה במיוחד. לדבריו, מדובר בבונוס דומה ששולם לו תשע פעמים מאז החל עבודתו אצל הנתבעת ב-2004 בסניפה באנגליה, תחילה בתפקיד סגן נשיא השקעות ולאחר מכן, בינואר 2010, בתפקיד מנהל כללי, כאשר בהמשך, ממחצית מרץ 2012, הועסק בסניף בישראל בדיוק באותה העבודה ועם אותם עובדים שעבדו תחתיו בלונדון.

לטענת התובע, עולה חדש מאנגליה ואזרח ישראל, עיתוי החלטת הבנק לפטרו נבע כולו מרצונו להימנע מלהעניק לו את הבונוס המגיע לו בגין השנה בה פוטר.

התובע מציין, כי ב-2012 השתכר סך של 7 מיליון שקל, כאשר מסכום זה סך של כ-5.45 מיליון שקל היה בעבור בונוס המורכב מכסף ומניות באופן שווה.

לדבריו, הוא פוטר בסוף אוקטובר 2013 בזמן חופשת מחלה, יום אחד בלבד טרם המועד בו הוא היה עשוי להיות זכאי לבונוס השנתי, דבר המעיד על חוסר תום לבו של הבנק שרצה בכל מקרה למנוע ממנו את ההזדמנות להיות זכאי לקבלת הבונוס בגין ביצועיו ב-2013 כפי שהיה בכל השנים שלפני כן. הבנק נימק את הפיטורים באמתלה של פיטורי צמצומים ובאמתלה לפיה ביצועיו המקצועיים היו טובים פחות מאחרים, שאותם העדיפה הנתבעת על פניו.

לטענת התובע, באמצעות עו”ד איאן יפה הנתבעת החליטה לפטר אותו בשל עלות שכרו וכן החליטה על מועד פיטוריו מתוך כוונה ברורה למנוע ממנו את הסיכוי לקבלת הבונוס השנתי.

עוד נטען, כי הנתבעת לא קיימה לו שימוע כדין ולא נתנה לו הזדמנות נאותה לטעון את דבריו.

התובע מציין כי אמנם השתכר בשכר גבוה במיוחד, אולם הנתבעת הפיקה תועלת רבה מכישוריו בדמות רווחים אדירים שהביא לה במשך שנים רבות וכי אין כל הצדקה להיפטר ממנו סמוך כל כך למועד בו אמור היה להיות מועמד לקבלת בונוס שנתי.

בית הדין מתבקש לפסוק לתובע פיצויים בגין פיטורים אסורים עת שהה במחלה לפי חוק דמי מחלה, פיטורים בחוסר תום לב, פיצוי בגין אובדן בונוס בסך כ-5.5 מיליון שקל, אי מתן שימוע כדין, אפליה אסורה ויתרת פיצויי פיטורין.

הבנק בחר לא להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply