בשל משבר הקורונה: התכווצות משמעותית של פעילות המגזר העסקי ברבעון השני של 2020

בדרך כלל נמצא כי הנתונים של בנק ישראל מסקר החברות מתואמים עם מגמות הנתונים המקרו-כלכליים של המשק, ויתרונם נעוץ בכך שהם זמינים ומספקים מידע במהירות יחסית למקורות הנתונים האחרים

סקר החברות האחרון שערך בנק ישראל מאמצע חודש יוני עד השבוע השלישי של יולי השנה מצביע על התכווצות משמעותית של פעילות המגזר העסקי ברבעון השני של 2020, בשל משבר הקורונה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי הוסיף לרדת  באופן חד ברבעון השני לרמה שלילית מאוד, מתחת הרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2009 והרמה שנרשמה בשנים 2001-2002.

מאזן הנטו מוגדר כהפרש בין שיעור החברות והעסקים שדיווחו על עלייה בפעילות לבין שיעורם של אלה שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול לפי המשקלות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי.

מאזן הנטו של התפוקה בתעשייה ירד בחדות ברבעון השני לרמה שלילית יותר מהרמה שנרשמה ברבעון הראשון ומובהק סטטיסטית. המאזן השלילי משקף הערכה לירידה בכל הפרמטרים של הפעילות, ובפרט במספר העובדים, בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמכירות. החברות מעריכות, על יסוד ההזמנות לרבעון הבא, שהמכירות ימשיכו לרדת ברבעון השלישי, הן לשוק המקומי והן ליצוא.

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים ירד בחדות ברבעון השני לרמה שלילית יותר מהרמה שנרשמה ברבעון הראשון ומובהק, והוא משקף ירידה חדה במכירת השירותים בארץ ובחו”ל וירידה במספר העובדים, עקב משבר הקורונה והוצאתם של עובדים רבים לחל”ת. בענף צופים כי ברבעון הבא הפעילות תמשיך להתכווץ, והחברות מדווחות שההזמנות מחו”ל ירדו.  

מאזן הנטו של המכירות בענף המסחר ירד בחדות ברבעון השני לרמה שלילית יותר מהרמה שנרשמה ברבעון הראשון ומובהק, עקב משבר הקורונה, ההגבלות וההנחיות של התו הסגול והירידה החדה במספר העובדים עקב הוצאתם לחל”ת. בענף צופים שיפור במכירות ברבעון הבא. הממצאים מסקר החברות לרבעון השני של 2020 מבוססים על תשובותיהם של 272 עסקים וחברות מענפי המשק השונים. השאלות בסקר איכותניות – החברות והעסקים מתבקשים לדווח על כיווני השינוי של המשתנים השונים (עלייה, ירידה או יציבות) ולציין את עוצמתו (רב או מועט).

בדרך כלל נמצא כי הנתונים מסקר החברות מתואמים עם מגמות הנתונים המקרו-כלכליים של המשק, ויתרונם נעוץ בכך שהם זמינים ומספקים מידע במהירות יחסית למקורות הנתונים האחרים.

Be the first to comment

Leave a Reply