ארגון המורים ינקוט בספטמבר בצעדים ארגוניים כדי לשפר את סביבת העבודה של המורים

לדברי ארגון המורים בבית הספר העל יסודיים ובמכללות באמצעות עוה"ד סיגל פעיל, זוהר גיפט, ו-טל איסק פסק הדין ניתן כהוראה מחייבת למדינה לייצר עם ארגון המורים הליך עבודה מובנה על מנת לשפר את סביבת העבודה של עובדי ההוראה במדינה בחטיבות העליונות

סביבת העבודה של מורי ישראל

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות מבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים להצהיר כי הוא רשאי לנקוט בצעדים ארגוניים בעניין סביבת העבודה של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות. זאת בזיקה לסכסוך העבודה התקף בעניין סביבת העבודה שהכריז ארגון המורים בחודש נובמבר אשתקד.

כל זאת נאמר בפנייה לבית הדין בהתאם לפסק דינו של בית הדין הארצי בבקשה שהגישו מרכז השלטון המקומי בישראל ואחרים ואשר אליה הצטרפה המדינה למתן צווי מניעה לעיצומים שנקט ארגון המורים במספר נושאים.

בפסק הדין שניתן בסוף חודש דצמבר אשתקד נקבע באופן מפורש כי “אין בפסק דין זה כדי לפטור את המדינה והמבקשים מקידום תהליך שתכליתו להביא לשיפור סביבת העבודה של המורים, תוך שיתוף הארגון. כפועל יצא מכך ככל שלא תחול התקדמות בעניין זה בתוך פרק זמן סביר, יהיה הארגון רשאי לפנות לבית דין זה בבקשה לאפשר לו לנקוט בצעדים ארגוניים בנושא זה”.

לדברי ארגון המורים בבית הספר העל יסודיים ובמכללות באמצעות עוה”ד סיגל פעיל, זוהר גיפט, ו-טל איסק פסק הדין ניתן כהוראה מחייבת למדינה לייצר עם ארגון המורים הליך עבודה מובנה על מנת לשפר את סביבת העבודה של עובדי ההוראה במדינה בחטיבות העליונות.

והנה נטען בבקשה כי כמעט 8 חודשים חלפו ממועד מתן פסק הדין וסביבת העבודה של עובדי ההוראה נותרה במצב עגום, וכך למעשה הפכה המדינה את פסק הדין לאות מתה. לטענת הארגון סביבת עבודתם של עובדי ההוראה בחלק ניכר מבתי הספר במצב רע מאוד בלשון המעטה ומחפיר, וסביבת עבודתם הפיזית של עובדי ההוראה אינה מתאימה ואינה הולמת, ופוגמת בביצוע עבודתם של עובדי ההוראה באופן מובהק, ונותרו חשובות בעיני משרד החינוך כקליפת השום.

כך לא נבנו פינות עבודה למורים, חדרי שירותים נוספים לנוחיות נוכח העומס לא נבנו, כיסאות נוספים שהמורים יוכלו לשבת עליהם לא הוזמנו, קפיטריות לשימוש המורים לא נבנו,  וגם חדרי המורים נשארו כפי שהיו, ובכך מופרים תנאי עבודתם של עובדי הוראה שפשוט לא מסוגלים לבצע את עבודתם כדבעי. “היעלה על הדעת כי במדינת ישראל בשנת 2019 ייאלצו עובדי ההוראה לעבוד בלא שקיימת להם התשתית הנדרשת וההכרחית לביצוע תפקידם באופן מיטבי”. תוהה ארגון המורים בפנייתו לבית הדין.

למעשה משכלו כל הקיצין ולא נותרה בידי הארגון כל ברירה אחרת לאחר שכל מאמץ לשיפור סביבת העבודה של עובדי ההוראה לא העלה פרי והמדינה בחרה לטמון את הבעיות הקשות בעניין זה עמוק מתחת למדינה, ומשחרף הוראות פסק הדין של בית הדין לא נעשה דבר וחצי דבר בעניין זה מוגשת בקשה זו והמבוקש בה כאמור לאפשר לארגון המורים לנקוט צעדים ארגוניים בנושא סביבות העבודה, ומאחר ומשרד החינוך התפרק מחובתו לייצר לעובדי ההוראה סביבת עבודה ראויה עומדת לארגון המורים הזכות לנקוט בצעדים ארגוניים.

Be the first to comment

Leave a Reply