תנאי עבודה ששונו בחוזה במכון לקוסמטיקה אושרו אף שנעשו ללא הסכמה מוצהרת / עו”ד ג’ון גבע

הנתבעת עבדה בעיצוב גבות. התובעת עתרה לפיצוי בגין עלות הכשרת הנתבעת, פיצוי בגין הפרת הסכם העבודה, החזר בגין שכר ששולם ביתר והחזר בגין תשלום ביתר של שעות נוספות
גבות מכווצות: הנתבעת עבדה בעיצוב גבות. התובעת עתרה לפיצוי בגין עלות הכשרת הנתבעת, פיצוי בגין הפרת הסכם העבודה, החזר בגין שכר ששולם ביתר והחזר בגין תשלום ביתר של שעות נוספות

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו נדונה תביעתה של יוסף ס.א.ל. בע”מ (“התובעת – הנתבעת שכנגד”), על ידי עו”ד רונית גוטשל כנגד חן שמש (הנתבעת” – “התובעת שכנגד”) על ידי עו”ד אדוארד וולפוביץ’. פסק הדין ניתן במאי 2018, בהיעדר הצדדים, מפי סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר-כץ; נציג ציבור (מעסיקים) גיל אלוני.

עובדות המקרה: הנתבעת עבדה אצל התובעת שהכשירה אותה בעיצוב גבות. התובעת עתרה לפיצוי בגין עלות הכשרת הנתבעת, פיצוי בגין הפרת הסכם העבודה, החזר בגין שכר ששולם ביתר והחזר בגין תשלום ביתר של שעות נוספות. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד ועתרה לפיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה, אי מסירת תלוש שכר, פיטורים שלא כדין וללא עריכת שימוע ופגיעה בכבודה בהליך הפיטורים.

עו"ד ג'ון גבע | זוית אחרת
עו”ד ג’ון גבע | זוית אחרת

פסק הדין: בית הדין דן בשאלה האם זכאית התובעת פיצוי בגין הכשרת הנתבעת: ראשית, טענת הנתבעת, כי התובעת נהגה כלפיה באופן הפלה ביחס לעובדים אחרים בכל הנוגע לאכיפת ההסכם, אשר לטענתה היה מקפח בחלק מסעיפיו, נדחתה בהעדר הוכחה. בית הדין קבע, כי אין עסקינן בעובדת שלא ידעה על מה היא חותמת, אלא הנתבעת קיבלה לידיה את ההסכם, העבירה אותו לאמה שהיא עורכת דין וחתמה עליו בהסכמה ובמודעות. הנתבעת טענה, כי הסכם העבודה הינו חוזה אחיד. חוק החוזים האחידים נועד להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים. עובד יכול שייחשב לקוח והמחוקק התכוון להחלת חוק החוזים האחידים על מערכת יחסי העבודה. לפיכך, בית הדין יכול לפסול בחוזה עבודה אישי תניה מקפחת או לשנותה, בהתאם לנסיבות. במקרה זה, הנתבעת הוכשרה לעבודה בתחום ובמומחיות מיוחדת ואילולא עבדה אצל התובעת, הייתה נדרשת ללמוד ולהשתתף בקורס מתאים שעלותו גבוהה. עם זאת, הנתבעת עבדה אצל התובעת והניבה לתובעת תמורה כספית. גם אם עסקינן בחוזה אחיד, אין מדובר בתנאי מקפח. עם זאת, בית הדין בחן אם הפיצוי אותו דורשת התובעת סביר ונכון בנסיבות העניין ופסק, נוכח הראיות, כי עלות ההכשרה של הנתבעת היא בסך של 18 אלף שקל ועל הנתבעת לפצות את התובעת בסכום זה.

בית הדין התייחס לשאלה האם התובעת זכאית לפיצוי בגין הפרת ההסכם, הנתבעת נהגה שלא בתום לב כיוון שעשתה כל שביכולתה על מנת לגרום לפיטוריה, ועל מנת שתוכל לפתוח עסק משלה ולהתחרות עם התובעת. הנתבעת הפרה את חובת הנאמנות וחובת האמון המוטלת עליה ופנתה ללקוחות של התובעת, אולם לא הוכח על ידי התובעת מי הם אותן לקוחות ומה הנזק שנגרם לה. לאחר שסיימה עבודתה אצל התובעת, פתחה הנתבעת עסק משלה ברדיוס של 3 ק”מ ממקום עסקה של התובעת. בכך הפרה הנתבעת את ההסכם עליו חתמה, אולם התובעת איננה זכאית לפיצוי נוסף בגין הפרת הסכם  מעבר לפיצוי שנקבע בהסכם.

בית הדין דן בשאלה האם התובעת זכאית להחזר בגין תשלומי יתר בגין שכר בעבור שעות עבודה ושעות נוספות, הנתבעת זכתה לתנאים משופרים, מעבר לנקבע בהסכם העבודה. הלכה היא, כי אם נחתם עם עובד הסכם שבו מתחייבת מעסיקה לשלם לו שכר מסוים או תנאי שכר אחרים ובמהלך תקופת עבודתו מקבל העובד שכר נמוך יותר או תנאי שכר שונים מהמוסכם והצדדים שותקים, ייראה הדבר כאילו נתנו הצדדים הסכמתם לכך מלכתחילה. לכן, אין לעבודה או למעסיק עילת תביעה כנגד מעסיקתו או כנגד עובדו מאחר שבשתיקתם הסכימו לשינוי בחוזה העבודה. חוסר הסכמה צריך להיאמר במפורש. לפיכך, התובעת איננה זכאית להחזר בגין התנאים המשופרים אותם שילמה לנתבעת.

אשר לתביעה שכנגד, משנחתם הסכם עבודה הרי שהוא כולל את כל הסעיפים הנדרשים לפי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), ומשכך, התובעת אינה זכאית לפיצוי בגין היעדר הודעה על תנאי העסקה. לנתבעת נערכה שיחה שממנה עולה, כי למרות התחייבותה כי תבצע עבודות ניקיון, סירבה לעשות כן. אף כי ראוי ששימוע ייעשה במשרד ולא בחצר אחורית, אין כל חובה שבדין לכך. במקרה זה, בשל גודלה של החנות ועל מנת שלא לנהל את השיחה בפני אחרים, יצאו מנהל התובעת והנתבעת לחצר. יתר רכיבי התביעה שכנגד נדחו אף הם.

לסיכום: בית הדין קיבל את התביעה בחלקה, דחה את התביעה שכנגד, וחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי על פי ההסכם ביניהן וכן שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט.

** עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

Be the first to comment

Leave a Reply