גיא קריגר מונה למנכ”ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל

יחליף את יהודה בן אסאייג אשר בתחילת החודש נכנס לתפקיד מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח

גיא קריגר
גיא קריגר

גיא קריגר מונה למנכ”ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל המנהלת את קרן הפנסיה מבטחים החדשה ויחליף בתפקידו את יהודה בן אסאייג אשר מונה למנכ”ל מנורה מבטחים ביטוח החל מ-1 בספטמבר 2017. מינויו יכנס לתוקף בכפוף לאישור רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

קריגר, הצטרף למנורה מבטחים פנסיה בשנת 2004 וכיהן במגוון תפקידים בחברה, ומכהן החל משנת 2009 כמשנה למנכ”ל. הוא בעל ניסיון רב וידע מקצועי רחב בעולם הפנסיה והביטוח.

מנורה מבטחים פנסיה וגמל מנהלת את מבטחים החדשה, עם היקף נכסים מנוהל של כ-97 מיליארד שקל. בנוסף, החברה מנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות, כך שסך הנכסים המנוהל על ידי החברה מסתכם בכ-120 מיליארד שקל.

נמסר כי החברה ביססה בשנים האחרונות את מעמדה של הקבוצה כמובילת שוק הפנסיה בישראל, תוך הצגת גידול משמעותי בהיקף ההפקדות והיקף הנכסים בקרן ונבחרה שש פעמים ברציפות כקרן הפנסיה של השנה על ידי עיתונאי הביטוח, הפנסיה והפיננסים בישראל.

Be the first to comment

Leave a Reply