גידול בשיעור של 8.7% בשוק החיסכון הפנסיוני בחודשים ינואר-ספטמבר 2018 / מאת איציק אסטרייכר

הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-891 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה. התשואות תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק

אולם הבורסה בניו יורק
מאת איציק אסטרייכר

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-891 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה, ו-718 מיליארד שקל בראשית שנת 2017. לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 8.7% בחודשים ינואר-ספטמבר 2018.

בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש ספטמבר כ-340 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-324 מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-227 מיליארד שקל. במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות יותר מ-29 מיליארד שקל ובניכוי משיכות בהיקף של כ-5.6 מיליארד שקל והעברות נטו שליליות בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל, הייתה צבירה נטו בהיקף של 23 מיליארד שקל.

בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2018 צבירה חיובית בהיקף של 3.4 מיליארד שקל בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל והעברות נטו בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל.

מרביתם של הכספים הפנסיוניים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות אשר משיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. חודש יולי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי המניות בתל אביב ירדו בחודש ספטמבר, כאשר מדד תל אביב 35 רשם ירידה בשיעור של 1.4% ומראשית השנה רשם עלייה של 8.81%. מדד תל אביב 125 ירד בחודש ספטמבר ב-0.55% אך מראשית השנה רשם עלייה של 8.83%%. מדד תל אביב 90 לעומת זאת, רשם עלייה של 1.98% כאשר מראשית השנה רושם תשואה של6.51%. מדד הבנקים ירד בחודש ספטמבר ב-1.78% ומראשית השנה רשם עליה של 11.95%. מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בספטמבר מגמה מעורבת כאשר מרבית המדדים של אגרות החוב השקליות רשמו עליות, מדד בונד שקלי 50 עלה ב-0.26%, מדד תל בונד שקלי 3-5 עלה ב-0.49% ומדד בונד שקלי 5-15 עלה ב-0.19%. לעומת זאת, מדד בונד 20 רשם ירידה של 0.08%. מדד בונד 40 ירד בחודש ספטמבר בשיעור של 0.03%, אך מראשית השנה רשם עלייה של 1.43%. מדד בונד 60 ירד בחודש ספטמבר ב-0.06% ומאז ראשית השנה עלה ב-1.39%. מדד בונד שקלי עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר ומאז ראשית השנה רשם ירידה של 1.35%.

מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה מעורבת בחודש ספטמבר. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בחודש ספטמבר ב-0.29% ומראשית השנה רשם עלייה בשיעור של 0.26%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות ירד ב-0.04% בחודש ספטמבר וירד ב-0.79% בחודשים ינואר עד ספטמבר 2018. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח עד שנתיים עלו בחודש ספטמבר בשיעור מינימלי של 0.03%, לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.05% ולטווח של 5 שנים ויותר ירדו ב-0.15%.

המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש ספטמבר מגמה מעורבת, כאשר בארה”ב מדד הדאו ג’ונס עלה בשיעור של 1.90% ומראשית השנה רשם עלייה מצטברת בשיעור של 7.04%. מדד הנאסד”ק 100 ירד ב-0.35% בספטמבר ומראשית השנה רשם עלייה של 19.25% וה-S&P 500 עלה בשיעור של 0.43% בספטמבר ומראשית השנה רשם עלייה בשיעור של 8.99%. הדאקס רשם בספטמבר ירידה בשיעור של 0.95% ומראשית השנה הניב תשואה שלילית בשיעור של 5.19%. הפוטסי 100 עלה ב-1.05% בספטמבר ובסיכום שלושת הרבעונים של השנה רשם ירידה בשיעור של 2.31%. גם היורו סטוקס 600 רשם עלייה של 0.24% בספטמבר, אך בתשעת החודשים הראשונים של 2018 רשם ירידה מצטברת בשיעור של 1.54%.

Be the first to comment

Leave a Reply