גל ייצוגיות נגד מעסיקים שוטף את בית הדין האזורי לעבודה

3 בקשות לאישור תביעות ייצוגיות הוגשו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מעסיקים שהפרו את זכויות עובדיהם

3 בקשות לאישור תביעות ייצוגיות הוגשו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מעסיקים שהפרו את זכויות עובדיהם. דניאל שקולניק מקריית ביאליק הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברה שעיסוקה במתן שירותי שמירה. זאת בטענה לפיה החברה פעלה שלא כדין ובאופן גורף בכך שנמנעה מהפרשה רטרואקטיבית של חלק המעביד של קרן ההשתלמות לעובדיה לאחר שסיימו 2 חודשי העסקה.

לדברי שקולניק הוא הועסק על ידי החברה כמאבטח במתקנים שונים ובהסכם העבודה שלו צויין מפורשות כי החברה מתחייבת להפריש עבורו תשלומים חודשיים לקרן השתלמות בשיעור של 7.5% מהשכר, לאחר השלמת שני חודשי עבודה רטרואקטיבית בתוקף ממועד תחילת עבודתו. אולם לאחר סיום העסקתו, מבדיקה שערך בעצמו גילה כי בניגוד לדין לא הופרשו בעניינו הסכומים הקבועים בצו ההרחבה, ולדבריו מדובר במדיניות בלתי חוקית של החברה ואין עסקינן בטעות נקודתית.

שתי הבקשות הנוספות באותו עניין הוגשו על ידי יניב זיקרי כנגד חברה מחולון בה הועסק בתפקיד מנהל חנות, ועל ידי דוד כהן כנגד חברה מהוד השרון בה הועסק כנהג משאית.

זאת בטענה להפרה בוטה של חוק פיצויי פיטורים על ידי אי הכללת מרכיבי שכר המתאימים לצורך חישוב סכום ההפרשות לפנסיה. זיקרי מציין כי קיבל שכר בסיס וכן בונוסים בגין מכירות המכונים:”בונוס”, “בונוס משתנה”, או “בונוס יעד”.

לטענתו החברה פרטה את שכר הבסיס לרכיבי שכר שונים ורשמה אותם בשמות שונים תוך ביצוע חלוקה מלאכותית, והכול על מנת שרכיבי שכר אלה לא יחושבו כחלק משכר היסוד ולהימנע מהעלאת רכיב “שכר היסוד”, ובכך להימנע מהפרשת הסכום המלא לקופת הפנסיה בהתאם לדרישת הדין.

 זיקרי מבקש לייצג את כל מפוטרי החברה ב-7 השנים האחרונות בנסיבות המזכות אותם בפיצויי פיטורים מלאים ואשר לא קיבלו תשלום פיצויי פיטורים עבור רכיבי ה”בונוס”, “בונוס משתנה”, ו-“בונוס יעד”. זיקרי מעריך את היקף התביעה המצרפי ב-36.5 מיליון ש”ח.

כהן מעריך את מספר חברי הקבוצה המיוצגת בכ-350 נהגים עובדי החברה ובכללם מפוטריה אשר הופרשו להם על ידה סכומים בחוסר לקופת הפנסיה עבור רכיבי ה-“תמריץ ג'”, “הערכת מנהל”, ו-“תמריץ דנלוג” בניגוד לדין.

לטענתו החברה אינה מחשבת את מרכיבי השכר האמורים לצורך חישוב סכום ההפרשות לפנסיה כעניין שבשגרה וכמדיניות, וכי הפרשי השכר היו נרשמים על ידה בשמות שונים תוך ביצוע חלוקה מלאכותית, והכול בכדי להימנע מהעלאת רכיב “שכר היסוד” ובכך להימנע מהפרשת סכום כולל לקופת הפנסיה. כפועל יוצא מכך הופקדו על ידה סכומים בחסר לקופה הפנסיונית של עובדיה.

כהן מעריך את היקף התביעה הייצוגית בסכום של כ-11 מיליון ש”ח.

Be the first to comment

Leave a Reply