דיני עבודה: האקטואר הראשי לשעבר ברשות שוק ההון מבקש להכיר בחופשה שלקח כחלק מתקופת הצינון

עמיר פלד רוצה לעבור לנהל את מחלקת האקטואריה בחברת רואי החשבון EY ישראל

עמיר פלד, האקטואר הראשי לשעבר של רשות שוק ההון, הגיש בקשה לקיצור תקופת צינון. פלד, ששימש בתפקידו זה משך כ-3.5 שנים, פרש מהרשות בראשית חודש ינואר השנה. האקטואר מבקש לעבוד כמנהל מחלקת האקטואריה בחברת רואי החשבון EY ישראל (ארנסט אנד יאנג-קוסט פורר גבאי את קסירר) לצד עמנואל בר-זיק שמנהל אותה כיום.

חברת רואי החשבון מעניקה שירותי ביקורת חשבונאית ושירותי ייעוץ למרבית חברות הביטוח המפוקחות על ידי הרשות. פלד עתיד לנהל את מחלקת האקטואריה בפירמה ולעסוק הן בתחומי הביקורת האקטוארית שהיא מבצעת אצל חברות הביטוח והן בתחומי הייעוץ של הפירמה בנושאי הביטוח והאקטואריה.

לדברי פלד, במחצית חודש ספטמבר אשתקד הוא הודיע לממונה על כוונתו לפרוש מן הרשות, והחל מסוף אותו החודש חדל לעמוד בקשר עם גורמים חיצוניים ובפרט עם אלו המפוקחים. פלד מציין, כי במהלך תקופת עבודתו ברשות עסק והיה שותף בעיקר לאסדרות רוחביות החלות על כלל הגופים המוסדיים או על חברות ביטוח. כמו כן עסק במתן ייעוץ אקטוארי וביטוחי לממונה ולחטיבות השונות ברשות, והמליץ לממונה בתחומי האקטואריה והחשבונאות.

בנוסף הוא עסק באישור מינוי אקטוארים ממונים בחברות הביטוח וקרנות הפנסיה ובהסדרת מעמדו ותנאי כשירותו של האקטואר הממונה בחברות הביטוח, כמו גם פיקוח על אסדרה של עבודת האקטוארים בחברות. כמו כן המליץ בפני הממונה על הסדרות רוחב שונות המסדירות את אופן פעולת רואי החשבון המבקרים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה בבואן לבצע ביקורות בגופים אלו.

פלד מדגיש בפנייתו לוועדה למתן היתרים כי לא המליץ על הענקת זכויות כלשהן שישפיעו על גורמים מפוקחים, ולא לקח חלק בשום תהליך של קבלת החלטות החל מחודש דצמבר אשתקד, התנתק לחלוטין מהרשות מלבד יחסי עובד-מעביד פורמליים על מנת לנצל את ימי החופשה שצבר.

פלד אינו מבקש מהוועדה למתן היתרים לקצר את תקופת הצינון בת השנה אלא רק להכיר, כחלק מתקופה זו, בחודש במהלכו שהה בחופשה בבית על אף שעוד התקיימו בינו לבין הרשות יחסי עובד-מעביד, וכן בתקופה בת חודשיים במהלה עסק בחפיפה בלבד. הוא מבקש להתיר לו להתחיל בעבודתו בפירמה ב-1 באוקטובר ללא הגבלות נוספות.

Be the first to comment

Leave a Reply