ד”ר בטנקור תובע מנציבות שירות המדינה לנמק מדוע לא אושר לו מענק יובל

התובע, שהועסק כרופא מומחה בכיר לרפואה דחופה בבית החולים שיבא יותר מ-30 שנה, טוען לשיהוי החורג מן המועדים הקבועים בדין למתן תשובה על ידי עובד ציבור, והפרת חובת ההנמקה של עובד ציבור

מנוף, אילוסרטציה, צילום: נעמן פרנקל
מנוף, אילוסרטציה, צילום: נעמן פרנקל

ד”ר אריאל בנטנקור, שהועסק כרופא מומחה בכיר לרפואה דחופה בבית החולים שיבא יותר מ-30 שנה, הגיש תביעה נגד  נציבות שירות המדינה בטענה לשיהוי החורג מן המועדים הקבועים בדין למתן תשובה על ידי עובד ציבור, והפרת חובת ההנמקה של עובד ציבור.

ד”ר בנטנקור מבקש מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להורות לנציבות למלא את חובתה ולנמק את החלטתה שלא לאשר לו קבלת מענק יובל.

לטענת התובע, המדובר בהתנהלות חסרת תום לב של נציבות שירות המדינה, אשר קיבלה החלטה בעניינו תוך שהיא פועלת בשיהוי רב, החורג באופן קיצוני מן המועדים הקבועים בדין ומפרה את חובת ההנמקה החלה עליה כגוף ציבורי, וכי התנהלות זו של הנציבות הובילה לפגיעה בזכויות יסוד שלו.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד עדי ברנס וגדעון רובין נטען, כי במסגרת גמר החשבון שנערך לתובע וחרף משך העסקתו, גילה התובע כי לא שולם לו מענק יובל וכי אין בכוונת בית החולים לשלם לו מענק יובל מדי שנה, גם כפנסיונר. נוכח האמור פנה התובע דרך בית החולים לרפרנט הרלוונטי בנציבות שירות המדינה על מנת שיבחן הכרה בתקופת עבודתו בקרן המחקרים של שיבא, שהייתה מעסיקתו הפורמאלית משך כחמש שנים, לצורך חישוב ותק המקים זכאות למענק יובל.

אולם רק בחלוף פניות רבות ובחלוף יותר משלושה חודשים נתקבל מהנציבות מכתב תשובה בנוסח קצר ולקוני הדוחה את בקשתו, וזאת בלי לספק כל הסבר או נימוק באשר לנימוקים העומדים בבסיס החלטה זו, תוך והפרת חובת ההנמקה החלה על הנציבות כגוף ממשלתי.

אשר על כן מבקש התובע מבית הדין להורות לנציבות למסור את הנימוקים העומדים בבסיס ההחלטה שהתקבלה בעניינו, ולדבריו, רק לאחר קבלת המסמכים המבוקשים הוא יוכל לממש את זכותו לבחון את ההחלטה בעניין מענק היובל באופן ענייני ולהעריך את אפשרויות הערעור העומדות בפניו בהתאם.

בנוסף מתבקש בית הדין לחייב את הנציבות לפצות את התובע בסך של 30 אלף שקל בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו נוכח השיהוי הניכר במתן החלטה בפנייתו הראשונה והיעדר תשובה לפנייתו החוזרת.

מענק היובל עוגן בהסכם קיבוצי מחודש יולי 2000, אשר נחתם בין המדינה, שירותי בריאות כללית, הדסה והסתדרות הרופאים ולפיו רופאים המועסקים 30 שנה ומעלה בשירות הצדדים להסכם יהיו זכאים מענק יובל בשיעור 60% מהשכר המשולב והתוספות, אשר הוסכם כי יכללו בבסיס לחישוב ערך יום.

תגובת נציבות שירות המדינה לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

Be the first to comment

Leave a Reply