ד”ר גבריאל פיקר התפטר מתפקידו כדירקטור במגדל בעקבות חוסר אמון ביו”ר החברה ניר גלעד

ד"ר פיקר הזכיר את טרפוד מהלך הדחתו של גלעד על ידי הממונה על הביטוח באפריל 2020 כסיבה לעזיבתו

בית מגדל
בית מגדל

המחנאות בהנהלה הבכירה במגדל נמשכת. ד”ר גבריאל פיקר, המכהן כדירקטור במגדל אחזקות ובחברת הביטוח, הודיע על התפטרותו מתפקידו כדירקטור שתיכנס לתוקף עם מינוי של דירקטור אחר במקומו. ההודעה על ידי פיקר ניתנה אתמול (ד’).

ד”ר פיקר ציין כי התפטרותו הינה נוכח חוסר אמון, שהחריף לאחרונה, בינו ודירקטורים אחרים לבין יו”ר דירקטוריון מגדל ביטוח, ניר גלעד. כמו כן, מזכיר פיקר את טרפוד מהלך הדחתו של גלעד על ידי הממונה על הביטוח באפריל 2020 כסיבה לעזיבתו.

בחודש אפריל 2020, הודח גלעד מתפקידו כיו”ר מגדל לאחר 14 חודשים בתפקיד על ידי הדירקטוריון. סיום כהונתו על פי דיווחי הדירקטוריון בבורסה, נעשה בעקבות חוסר הסכמה של הדירקטוריון על תפיסת החלוקה המהותית של התפקידים, רמת המעורבות והממשק בין יו”ר מצד אחד לדירקטוריון וועדת הביקורת מצד שני. מחליפו היה אמור להיות מוטי רוזן, שכיהן כמנכ”ל בחברות ביטוח אחרת; הראל ובמנורה מבטחים.

את המהלך, על פי הערכות, הוביל בעל השליטה בחברה שלמה אליהו. זמן קצר לאחר הודעת ההדחה, פנה יו”ר הרשות לדירקטוריון מגדל ומסר כי הוא רואה את ההדחה כפעולה הפוגעת בניהול התקין של החברה.  

לאחר המהלך, הציב הממונה על הביטוח ד”ר משה ברקת, בפני אליהו אולטימטום במסגרתו עליו לבחור בין שני תפקידיו: דירקטור במגדל ביטוח או יו”ר מגדל אחזקות. אליהו סירב לבחור ושלח מכתב לברקת על כך שהצבת האולטימטום נעשית ללא סמכות. מקורבים לפרשה מסרו לפוליסה אז כי ברקת הבין שעליו לפעול נגד אליהו ואינם בוחלים בצעדים דרמטיים כמו ביטול היתר השליטה או הדחה. 

Be the first to comment

Leave a Reply