האיום הגדול על קרנות הפנסיה: ירידה צפויה בהכנסות של יותר מ-72 מיליון שקל / מאת איציק אסטרייכר

זאת, מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב לעלות, עקב התחרות העזה בין קרנות הפנסיה והמחירים שנקבעו במכרז שיזם משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות ברירת מחדל

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר 

בראשית חודש אוגוסט פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטת הוראת שעה, אשר נועדה לחייב את הגופים המנהלים קרנות פנסיה חדשות לבצע מהלך נוסף של איחוד חשבונות פנסיה.

לאחר שכבר יזמה מהלך של איחוד חשבונות לא פעילים לתוך חשבונות פעילים בקרנות פנסיה חדשות, חוזרת רשות שוק ההון במהלך דומה, שנועד לצמצם את היקף הכספים שמנוהל בחשבונות לא פעילים ובכוונתה שהגופים המנהלים יבצעו זאת בתחילת שנת 2018.

ראשית, ראוי שנבחן מדוע כל כך מוטרדים ברשות מן הכספים שנצברו בחשבונות לא פעילים? ובכן, בעיקר דמי ניהול, או ליתר דיוק, העובדה שחוסכים לא פעילים משלמים מחיר גבוה לעומת חוסכים פעילים בקרן פנסיה.

רשות שוק ההון, במסגרת הדוח השנתי לשנת 2016, פרסמה שבקרנות פנסיה חדשות מנוהלים חשבונות ובהן כספים על שם יותר מ-4.3 מיליון חוסכים (4,363,584). מספר גדול מאוד שמוסבר בכך שלרבים מאזרחי מדינת ישראל יש חשבונות במספר קרנות פנסיה.

מתוך כלל החשבונות בקרנות פנסיה חדשות,  יותר מ-2.2 מיליון חשבונות הם לא פעילים (2,230,853), כלומר יותר מ-51% מן החשבונות בקרנות פנסיה הם לא פעילים, כאלה שלא מופקדים אליהם כספים.


הדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה עצמן מלמדים כי שיעור דמי הניהול בחשבונות לא פעילים גבוה מזה שנגבה בחשבונות פעילים. למשל, בקרן הפנסיה הגדולה בשוק, זו המנהלת את היקף הכספים הגדול ביותר ובה חברים מספר החוסכים הגדול ביותר, קרן הפנסיה מנורה מבטחים החדשה, משלמים עמיתים פעילים דמי ניהול בשיעור 0.19% מן החיסכון (בנוסף ל-2.71% מן ההפקדות), כאשר מחשבונות עמיתים לא פעילים גובים דמי ניהול בשיעור 0.47%. בקרן הפנסיה השנייה בגודלה בשוק, מקפת אישית, בניהולה של חברת הביטוח מגדל, דמי הניהול מן החיסכון בחשבונות פעילים הם 0.26% ואילו בחשבונות לא פעילים 0.41%.


מתוך הנחה שדמי הניהול לא צפויים בקרוב לעלות, עקב התחרות העזה בין קרנות הפנסיה והמחירים שנקבעו במכרז שיזם משרד האוצר בשנה שעברה לקביעת קרנות ברירת מחדל, הרי אם הכספים בחשבונות לא פעילים ינועו לחשבונות פעילים באותם דמי ניהול ששררו בשנת 2016 הרי מדובר באיבוד הכנסות של יותרה מ-72 מיליון שקל בחמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק.

כמעט 33 מיליוני שקל קיטון הכנסות צפוי במנורה מבטחים החדשה, כ-16 מיליון שקל במיטבית עתודות של כלל ביטוח ו-15 מיליון שקל במקפת.

_____________________________________________________

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment

Leave a Reply