האיום החדש על חברות הגמל

בעקבות ההוראה החדשה של רשות המיסים עתידים כספים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים להתחיל ולהימשך בקצב גדול יותר מהקצב עד כה - דבר שעלול להסב נזק כלכלי גדול להכנסות הגופים המנהלים

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
איציק אסטרייכר

מאת: איציק אסטרייכר

בעקבות ההוראה החדשה של רשות המיסים עתידים כספים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים להתחיל ולהימשך בקצב גדול יותר מהקצב עד כה – דבר שעלול להסב נזק כלכלי גדול להכנסות הגופים המנהלים: לאורך עשרות שנים מעסיקים בישראל נהגו להפקיד ולצבור כספים בקופות מרכזיות לפיצויים,  כספים ששימשו אותם כדי לשלם פיצויים לעובדים שהיו זכאים לקבל פיצויים בעת סיום עבודתם. המעסיק היה זוכה להטבת מס כבר במועד ההפקדה לקופה, כי ההפקדה הייתה מותרת כהוצאה למרות שהכספים טרם שולמו לעובד. הכספים בקופה הופקדו על שם המעסיק, ללא שיוך לעובדים, ולקופה לא היה כל מידע על עובדיו של המעסיק ועל הסכום המיועד לכל עובד.

בעת סיום העסקת עובד המעסיק היה רשאי, אך לא חייב, לבקש למשוך כספים מחשבונו בקופה כדי לשלם פיצויים לעובד. דרך פעילות זו הייתה נהוגה עד שנת 2007, כאשר עם ביצוע תיקון 3 לחוק קופות גמל נאסר על צירוף מעסיקים חדשים לקופות מרכזיות לפיצויים.

מעסיקים שהיו כבר עמיתים בקופות מרכזיות לפיצויים יכלו להמשיך ולהפקיד בקופה עד שנת 2011 עבור עובדים שהיו מועסקים על ידם לפני שנת 2008.

במקביל, לאורך שנים הייתה אפשרות למעסיקים להפקיד את כספי הפיצויים בקופות אישיות על שם העובד ודרך התנהלות זו לא נחסמה ונותרה ללא הגבלה גם כאשר בוצע תיקון 3 לחוק קופות גמל. או אז הפכה קופה אישית לפיצויים המכשיר היחיד להפקדת כספים בידי מעסיק לצורך תשלום פיצויים עתידי לעובדים. יתרה מכך, הסדר פנסיית חובה הכתיב את דרך הפעולה גם למרכיב הפיצויים – קופה אישית על שם העובד.

מאת איציק אסטרייכר
הרכב השקעות – קופות מרכזיות לפיצויים (נכון ל-30 באפריל 2017)

בקופות מרכזיות לפיצויים נצברו בסוף שנת 2016 יותר מ-16.7 מיליארד שקל , כאשר בשנת 2010 היו בקופות מרכזיות לפיצויים הסכומים הגבוהים ביותר, 22.9 מיליארד שקל.

כספי קופות מרכזיות לפיצויים מושקעים בשוק ההון, כאשר 38.5% מושקעים באגרות חוב ממשלתיים, 22% במניות ו-21% באגרות חוב קונצרניות סחירות.

בשנת 2016 דמי הניהול הממוצעים בקופות מסוג זה הסתכמו ב-0.53%. משמע, קופות מרכזיות לפיצויים הניבו לחברות המנהלות קופות מסוג זה ב-2016 הכנסות בהיקף של כמעט 90 מיליון שקל.

מאת איציק אסטרייכר
היקף הכספים בקופות מרכזיות לפיצויים (במיליארדי שקלים) לאורך זמן

בעקבות ההוראה החדשה של רשות המיסים עתידים כספים אלו להתחיל ולהימשך בקצב גדול הרבה יותר מקצב המשיכות עד כה, דבר שעלול להסב נזק כלכלי גדול להכנסות הגופים המנהלים. מצד אחד, הירידה בהכנסות ודאית וצפויה, ומצד שני, ההוצאות בגין ניהול הקופות המרכזיות מסוג זה והפעלתן לא יקטנו בכלל, ואפילו יגדלו בטווח הקצר עקב הצורך להעניק שירות למעסיקים שיאלצו לפעול בהתאם להוראות רשות המיסים. במקביל, עלולה להיות להוראות החדשות השפעה על הבורסה לניירות ערך, כאשר הגופים המוסדיים יאלצו להנזיל את השקעותיהם ולממש בשוק ההון מניות ואגרות חוב.

חברות הגמל אשר מנהלות את היקף הכספים הגדול בשוק קופות הפיצויים המרכזיות הן: פסגות המנהלת כמעט 3.3 מיליארד שקל וכלל ביטוח המנהלת 2.4 מיליארד שקל.

מאת איציק אסטרייכר
היקף הנכנסים המנוהל בקופות מרכזיות לפיצויים, לפי גופים מנהלים, נכון ל-30 באפריל 2017 (במיליוני שקלים)

איציק אסטרייכר הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

 

Be the first to comment

Leave a Reply