האם אירוע דריסה יכול להיחשב כתאונת עבודה?

במרכז פסק הדין עמדה השאלה האם התאונה בה היה מעורב התובע בשנת 2017 הייתה תאונת עבודה או שמא מדובר בתאונה שארעה על רקע סכסוך משפחתי

תחבורה ישראל איילון ויקפדיה
תחבורה ישראל איילון ויקפדיה

עו”ד ג’ון גבע

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע נדונה תביעתו של פואד אבו סדרה, אשר יוצג על ידי עו”ד סאלם אלמדעמה, כנגד המוסד לביטוח לאומי, אשר יוצג על ידי עו”ד שרון אושרי. פסק הדין ניתן במאי 2019, מפי סגן הנשיא השופט צבי פרנקל.

עו"ד ג'ון גבע | זוית אחרת
עו”ד ג’ון גבע | זוית אחרת

במרכז פסק הדין עמדה השאלה האם התאונה בה היה מעורב התובע בשנת 2017 הייתה תאונת עבודה או שמא מדובר בתאונה שארעה על רקע סכסוך משפחתי.

לטענת התובע, בשנת 2017 הוא נפגע מרכב חולף, עת שהמתין להסעה לעבודתו במפעל. כתוצאה מהתאונה התובע נחבל והוא נדרש לאשפוז בבית החולים סורוקה. לשיטת התובע התאונה עולה כדי תאונת עבודה.

מנגד, הנתבע הכחיש את טענות התובע וטען, כי לא מדובר בפגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 78 או בסעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי, שכן לא הוכח, כי התאונה הייתה תוך כדי עבודתו של התובע או עקב עבודתו, אלא ארעה על רקע סכסוך אישי בין משפחות. לפיכך, אין לראות בפגיעתו של התובע כפגיעה בעבודה.

תחילה, עמד בית הדין על הוראות סעיף 79 לחוק המגדיר את המונח תאונת עבודה באופן הבא: “תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו”. כמו כן בית הדין הוסיף התייחסות לסעיף 80(1) לחוק, אשר קובע, כי יראו תאונה כתאונת עבודה אף אם “אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו..”.

בית הדין הדגיש, כי תאונה מחייבת בראש ובראשונה הוכחת קרות אירוע חיצוני מוגדר, שבעטיו נגרמה חבלה. בהתאם לפסיקה כדי שתאונה תיחשב “תאונת עבודה”, יש להוכיח, כי קרה אירוע בעבודה שניתן לקשר אותו לחבלה הנטענת. בתוך כך, נפגע הטוען, כי פגיעתו עולה כדי תאונת עבודה, נדרש להוכיח, כי תוך כדי עבודתו התרחש “אירוע תאונתי”, ולשם כך עליו להביא ראשית ראיה התומכת בכך, והקושרת את האירוע לעבודה. בית הדין ציין, כי הראיה יכולה להיות ראיה ישירה – המועלית על ידי התובע עצמו, או לחלופין בסיוע של עדים אחרים אשר נכחו בעת ובסמוך לתאונה. ככל שלא נכחו עדים לאירוע, ניתן להוכיח את קיומו בהסתמך על ראיות בלתי ישירות כגון מסמכי אשפוז או מסמכים רפואיים אחרים.

בית הדין הוסיף, כי כדי שאירוע דריסה ייחשב כפגיעה בעבודה על התובע להוכיח, כי התאונה לא התרחשה כתוצאה מסיכונו האישי. ככל שבית הדין ישתכנע, על סמך מאזן ההסתברויות, כי סביר יותר שהתקיפה אירעה על רקע אישי וללא זיקה לעבודה, לא תוכר התאונה כתאונת עבודה. יש צורך שהתאונה תתרחש “עקב העבודה” ובמקרה של תקיפה, כמו במקרה הנדון, שהתקיפה תהא בזיקה ברורה לעבודה.

במסגרת ההליך בית הדין התרשם, כי בגרסתו של התובע נרשמו סתירות רבות. עם זאת, צוין, כי אף אם גרסת התובע הייתה מסודרת ואמינה, גם אז הייתה עולה המסקנה לפיה התובע לא הצליח להוכיח את תביעתו, שכן לא הוכיח כי התאונה אירעה תוך כדי ועקב עבודתו, שכן לא הונחה כל ראיה לכך שהתובע חיכה להסעה לעבודתו. יתרה מזאת, מן הראיות  עלה, כי הרקע לדריסת התובע הוא סכסוך בין בני משפחתו של התובע ובני משפחתו של הדורס.

לפי כל המובא לעיל, בית הדין דחה את התביעה וקבע, כי נוכח העובדה שאירוע הדריסה התרחש על רקע אישי ומשפחתי ללא זיקה לעבודה, אין לראות בתאונה, כתאונת עבודה, ומשכך התביעה נדחתה.

Be the first to comment

Leave a Reply