הבדלים ניכרים בתשואות הפנסיה החודשיות שנעות מעלייה של 0.9% עד לירידה של כ-0.2%

לראשונה ניתן לבחון את השפעות נגיף הקורונה על קרנות הפנסיה באופן פרטני. הקרן של אלטשולר שחם עלתה 0.9% ומובילה את המסלול של עמיתים עד גיל 50. קרן הפנסיה של איילון מיטב מובילה את המסלול של 50 עד 60

על רקע התנודתיות בשווקים כתוצאה מהשפעות נגיף הקורונה, נרשמו הבדלי תשואות משמעותיים בין קרנות הפנסיה השונות לחודש ינואר 2020. החודש הראשון של השנה התאפיין בעליות שערים, כאשר מדד תל אביב 35 הוסיף 0.5% ומדד תל אביב 125 עלה 1.2%. למרות המגמה החיובית, תשואות קרנות הפנסיה לעמיתים בני עד 50 נעות בין עלייה של 0.9% לירידה של 0.17%. גם בקרב קרנות הפנסיה לעמיתים בין גילי 50 עד 60 מופיעים הבדלי תשואות משמעותיים, שנעים בין 0.8% לירידות של 0.07%.

את הטבלה החודשית מובילה אלטשולר שחם עם תשואה של 0.9%. ב-2019 הקרן הניבה תשואה של 16.97% ושנה לאחור מציגה עלייה של 13.39%. במקום השני נמצאת הקרן של איילון מיטב עם תשואה של 0.66%. ב-2019, הקרן הניבה תשואה של 13.22% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 10.79%. במקום השלישי בחודש ינואר נמצאת הלמן אלדובי עם תשואה של 0.3%. ב-2019, קרן זו עלתה 13.03% וב-12 החודשים האחרונים הוסיפה 10.3%.

בטווח של שלוש שנים, עלתה הקרן של אלטשולר שחם בשיעור של 31.05% ומובילה את הענף. הקרן של מנורה מבטחים לפורשים ב-2045 עלתה בשלוש השנים האחרונות 25.02%.

קרנות הפנסיה גילי 50-60

קרן הפנסיה לגילי 50 עד 60 של איילון מיטב עלתה בשיעור של 0.8% ומובילה את המסלול בחודש ינואר. הקרן עלתה בשיעור של 11.68% ב-2019 וב-12 החודשים האחרונים עלתה 9.86%. הקרן של אלטשולר שחם לגילי 50 עד 60 עלתה 0.78% ונמצאת במקום השני. ב-2019, עלתה הקרן 14.36% וב-12 החודשים האחרונים 11.49%. הקרן של הלמן אלדובי עלתה 0.31% ונמצאת במקום השלישי. ב-2019, עלתה הקרן 9.01%.

בשלוש השנים האחרונות עלתה הקרן של אלטשולר שחם 25.92% ונמצאת במקום הראשון. הקרן של כלל ביטוח עלתה 20.34%.

קרנות הפנסיה החדשות התחילו את 2020 עם חשיפה מנייתית גבוהה, שהגיעה ל-29.2%, שיעור שגבוה בכמעט 20% לעומת החשיפה בתחילת 2017. הגדלת החשיפה לאורך 2019 נעשתה על חשבון קיטון אחזקות באג”ח קונצרני ופיקדונות.

חודש פברואר מתאפיין באותה התנודתיות, כאשר הגורמים בשווקים עדיין מנסה להבין מה פוטנציאל ההרס שטומן בחובו הנגיף הסיני לכלכלה הסינית ולכלכלה העולמית.

תשואות קרנות הפנסיה לעמיתים בגילי עד 50

Be the first to comment

Leave a Reply