הבורסה נגד ההסתדרות: מבקשת לבטל את סכסוך העבודה שהוכרז

חבילת ההטבות של הבורסה בעקבות שינוי המבנה בבעלות הבורסה כללה: הקצאת 6% מהון המניות המונפק והנפרע של הבורסה לאחר שינוי מבנה הבעלות, הטבה ששוויה הממוצע לעובד זכאי עומדת כיום על כ-150 אלף שקל

מימין לשמאל: נציג הוועד אורן לרנאו, יו"ר ההסתדרות במרחב ת"א גרשון גלמן, יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א עמיר שפטל, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד לשעבר יצחק לרנר, מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב צילום: דוברות ההסדרותמימין לשמאל: נציג הוועד אורן לרנאו, יו"ר ההסתדרות במרחב ת"א גרשון גלמן, יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א עמיר שפטל, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד לשעבר יצחק לרנר, מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב צילום: דוברות ההסדרות
מימין לשמאל: נציג הוועד אורן לרנאו, יו"ר ההסתדרות במרחב ת"א גרשון גלמן, יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב ת"א עמיר שפטל, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד לשעבר יצחק לרנר, מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב צילום: דוברות ההסדרות

הנהלת הבורסה לניירות ערך בתל אביב מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לקבוע כי סכסוך העבודה עליו הכריזו לפני כשלושה שבועות ההסתדרות וועד העובדים בטל ומבוטל, וכי הם מנועים מלנקוט בצעדים ארגוניים מכוחו.

לטענת הנהלת הבורסה סכסוך העבודה הוכרז שלא כדין, בניגוד חזיתי להתחייבות לשקט תעשייתי אשר נטלה על עצמה נציגות העובדים במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד אשר נחתם בין הצדדים בראשית חודש מאי אשתקד. לדברי הבורסה במסגרת ההסכם האמור סוכם בין הצדדים על מתן הטבות חריגות ביותר לעובדים כתנאי להסכמתם להליך שינוי המבנה הבעלות בבורסה המאפשר כפועל יוצא את הנפקת הבורסה ורישום מניותיה למסחר.

בבקשה נאמר כי חבילת ההטבות שכללה מעבר להטבות “שגרתיות” כתוספות שכר, מענקים, קידומים, תקציב לוועד העובדים וכיוצא בזה – כללה גם שתי הטבות מיוחדות ושוות ערך רב ביותר כדלקמן: האחת הקצאת 6% מהון המניות המונפק והנפרע של הבורסה לאחר שינוי מבנה הבעלות, הטבה ששוויה הממוצע לעובד זכאי עומדת כיום על כ-150 אלף שקל. עניינה של ההטבה השניה היא מתן התחייבות מצד הבורסה (רשת ביטחון) להימנע לחלוטין מפיטורים קולקטיביים בבורסה לתקופה של 5 שנים.

לדברי הבורסה כנגד מתנים חריגים אלה התחייבה נציגות העובדים התחייבות אחת ויחידה- שמירה על שקט תעשיתי לתקופת ההסכם (עד סוף שנת 2021) ובפרט בכל הקשור לשינוי מבנה הבעלות בבורסה. ואולם נראה כי התנהלות ועד העובדים מבהירה כי מטרתו היא הסלמת מערכת יחסי העבודה בבורסה ללא כל מניע ענייני.

לדברי הבורסה, התנהלות הוועד נעוצה ככל הנראה בדוח ביקורת פנים במסגרתו נבדקה תקינות אופן יישום ההסכם הקיבוצי בנושאים של משרות, תורנויות, וכוננויות. בין היתר התגלו בו ליקויים מהותיים בתשלומי יתר המשולמים בהיקף רב לשני חברי ועד, באופן שהוא לא רק בלתי תקין בלשון עדינה ביותר, אלא גם מפלה באופן משמעותי ביותר בין חברי ועד כאלה לאחרים.

בבקשה נאמר כי הדוח האמור הועבר לתגובת והתייחסות אותם שני חברי וועד, אך הם סירבו בתקיפות לתיקון המעוות אף שהבורסה הסכימה לפנים משורת הדין לספוג את תשלומי היתר ששולמו. עד כה נטען בבקשה לא העבירו אותם חברי ועד כל התייחסות עניינית לממצאים, ובמקביל לפתע פתאום החלה אותה הסלמה מכוונת ובוטה במערכת יחסי העבודה בבורסה, וסמיכות הזמנים המובהקת בין שני אלה מעלה סימני שאלה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד גלית קופרשמידט ואופיר סובול נאמר כי בין אם צודקת הנהלת הברסה בחשד שלה לגבי מניעי אותו סכסוך עבודה, ובין אם המדובר “רק” באובדן רסן וגבולות של היכולת לדרוש עוד ועוד מתנים כלכליים מעבר לכל אלה שניתנו בדיוק באותם הקשרים רק לפני שנה אחת, הרי שעסקינן בסכסוך עבודה בלתי חוקי שהוכרז בניגוד מוחלט להתחייבות נציגות העובדים לשמירה על שקט תעשייתי, וככזה מתבקש בית הדין להכריז על בטלותו ולהבהיר כי נציגות העובדים מנועה מלנקוט בצעדים ארגוניים כלשהם מכוחו.

בפנייה לבית הדין נאמר כי סכסוך העבודה הוכרז ונראה שלא במקרה יום אחד לפני יום הכיפורים שמיד לאחריו החלה פגרת הסוכות, ומשכך לא ניתן היה לפנות לבית הדין בנושא אלא כעת כאשר נציגות העובדים מאיימת בנקיטת צעדים ארגוניים מכוחו של סכסוך עבודה בלתי חוקי זה באופן מיידי על כל המשתמע מכך.

Be the first to comment

Leave a Reply