הבחירות לוועד העובדים בדן דרום: בית הדין נתן תוקף משפטי להסכמה בין כוח לעובדים להסתדרות הלאומית

על מנת לאפשר את סיום הליך הבוררות, הציע בית הדין לצדדים להסכים שארגון כוח לעובדים יאפשר לעובדים שאינם חברים בארגון לבחור נציגים לוועד

תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay
תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay

בית הדין הארצי לעבודה בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכמה בין ארגון העובדים כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי לבין הסתדרות העובדים הלאומית בסוגיית הבחירות לוועד העובדים בסניפי חברת דן בדרום תחבורה (2015). על מנת לאפשר את סיום הליך הבוררות, הציע בית הדין לצדדים להסכים תוך שמירת טענותיהם כי ארגון כוח לעובדים יאפשר לעובדים שאינם חברים בארגון לבחור נציגים מבין המועמדים שהינם חברי הארגון.

ההסתדרות הלאומית פנתה לפני כשבוע לבית הדין הארצי בבקשה להורות לארגון כוח לעובדים, הארגון היציג בקרב עובדי חברת דן בדרום תחבורה, להתקין תקנה מתאימה וברורה בתקנון שלו לפיה כל עובד רשאי לבחור בבחירות לועד עובדים, ללא כל קשר או תנייה לחברותו או אי חברותו בארגון עובדים.

עוד התבקש בית הדין להוציא צו המונע מארגון כוח לעובדים לשלול מהעובדים החברים בהסתדרות הלאומית או אינם חברים בכוח לעובדים לבחור בבחירות בכל מקום עבודה בו מתקיימות בחירות לוועד עובדים.

לטענת ההסתדרות הלאומית לעובדי חברת דן בדרום החברים בה ציפתה הפתעה בלשון המעטה בעת שהגיעו לקלפיות ביום הבחירות הראשון בסניפי דן בדרום בקרית גת ובקרית מלאכי, עת נאמר להם על ידי נציגי כוח לעובדים כי על מנת לממש את זכותם לבחור לוועד העובדים עליהם להצטרף כחברים בכוח לעובדים.

עוד נטען על ידי ההסתדרות הלאומית כי נציגי כוח לעובדים הגדילו לעשות עת ניצלו את העובדה שהחברים בהסתדרות הלאומית אינם מופיעים ברשימת הבוחרים, והחתימו אותם על טפסי הצטרפות לכוח לעובדים, על מנת שאלה יממשו את זכותם לבחור. זאת תוך הצגת מצג לפיו מדובר במילוי פרטים בלבד לשם הוספתם לפנקס הבוחרים, ומבלי שהובהר להם כי מדובר בחתימה על טפסי הצטרפות לכוח לעובדים.

עוד טוענת הלאומית כי נציגי כוח לעובדים הצהירו בפני העובדים הללו באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים כי “ההסתדרות הלאומית אינה קיימת יותר בדן בדרום”. לסיכום נטען בבקשת ההסתדרות הלאומית כי ארגון כוח לעובדים שולל מעובדים זכויות יסוד בסיסיות ביניהן הזכות לבחור ולהיבחר.

בתגובה נטען על ידי ארגון כוח לעובדים כי הליך הבחירות בחברת דן בדרום מתקיים כדין ובהתאם לתקנון כוח לעובדים, וכי הזכות לבחור ולהיבחר לוועד העובדים ללא הצטרפות לארגון העובדים שבו מבוקשת הבחירה או ההיבחרות אינה חלק מן הזכות החוקתית לחופש ההתארגנות.

Be the first to comment

Leave a Reply