הבנים של עו”ד פריצקי נגד חברות הביטוח: חשפו את פוליסות החיים שאבינו רכש לאורך השנים

בניו ויורשיו של עו"ד אהרון פריצקי שנפטר לפני כ-3 שנים הגישו תביעה כנגד 13 חברות ביטוח להורות להן להעביר לידיהם פרטים מלאים בכל הנוגע לפוליסת ביטוח חיים על שם אביהם המנוח, לרבות ובעיקר בכל הנוגע לביטוחי קולקטיב. התובעים מציינים כי תביעתם הנוכחית מוגשת מאחר והנתבעות נמנעו ממתן מענה לפניותיהם או עקב מסירת תשובות חלקיות בלבד על ידן

עו”ד אביב פריצקי ואיתי פריצקי, בניו ויורשיו של עו”ד אהרון פריצקי שנפטר לפני כ-3 שנים הגישו תביעה כנגד 13 חברות ביטוח להורות להן להעביר לידיהם פרטים מלאים בכל הנוגע לפוליסת ביטוח חיים על שם אביהם המנוח, לרבות ובעיקר בכל הנוגע לביטוחי קולקטיב בהם מבוטח המנוח באמצעותן. עוד מתבקש בית המשפט להצהיר כי מרוץ ההתיישנות בכל הקשור לפוליסות ביטוח חיים הקיימים על שם המנוח יחל לאחר מסירת פרטי פוליסות הביטוח. לחילופין מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעות בתשלום תגמולי הביטוח בהתאם לפרטי הביטוח הקיימים אצלן.

בתביעה נאמר כי קודם לפטירתו דאג המנוח לכך שתונפק על שמו פוליסת ביטוח חיים, ומידע זה נמסר על ידו לשני בניו, ואולם המנוח לא הספיק למסור לבניו פרטים מזהים לגבי הפוליסה שהונפקה, לרבות זהות החברה המבטחת ו/או הקולקטיב באמצעותו בוצע הביטוח, ומשכך פנו בניו לחברות הביטוח השונות על מנת לקבל פרטים בכל הנוגע לפוליסות ביטוח החיים אשר הונפקו על שם אביהם.

בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב נאמר כי מדי שנה נהג המנוח לשלם דמי חבר מתוקף חברותו בלשכת עורכי הדין, כך שייתכן ושילם את הפרמיות עבור פוליסת ביטוח החיים באמצעות ביטוח קולקטיב שבוצעה באחת מחברות הביטוח הנתבעות או באמצעות הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה הנתבעת אף היא בכתב התביעה ואשר באמצעותה למיטב ידיעתם של התובעים בוצע הביטוח הקולקטיבי לחברי לשכת עורכי הדין.

לדברי התובעים מאחר ולא ידועה להם זהותה של החברה המבטחת או פרטי הפוליסה או פרטי הקולקטיב באמצעותם בוטח אביהם המנוח, הם נאלצו לפנות לכלל חברות הביטוח הקיימות במשק כדי לקבל פרטים בכל הנוגע לפוליסת ביטוח החיים על שם אביהם ככל שזו קיימת בחברתן.

התובעים מציינים כי תביעתם הנוכחית מוגשת מאחר והנתבעות נמנעו ממתן מענה לפניותיהם או עקב מסירת תשובות חלקיות בלבד על ידן.

בתביעה מצוין כי התביעה מוגשת בשלב זה ובהעדר פרטים לנוכח תקופת ההתיישנות המקצורת בת 3 השנים לאחר שארע מקרה הביטוח, בהתחשב בכך כי המנוח נפטר ביום ה-5 בספטמבר 2015 ובכך שתקופת ההתיישנות מסתיימת בשבוע הבא.

בהלמן אלדובי בחרו שלא להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply