הדוחות הרבעוניים של חילן: הצמיחה בהכנסות עלתה ל-11%

מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך להציג תוצאות חיוביות המתבטאות בצמיחה בהכנסות וברווח התפעולי כתוצאה מקליטת לקוחות חדשים ומהרחבת פעילות של לקוחות קיימים למודולים נוספים. מגזר תשתיות מחשוב מציג צמיחה דו ספרתית בהכנסות ובשורת הרווח התפעולי, כחלק מהמאמצים והמיקוד בפעילות העסקית

אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ
אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ

חילן, המובילה את תחום ה-IT (טכנולוגית המידע), הודיעה היום על תוצאותיה ברבעון השני לשנת 2018.

הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2018 הסתכמו בכ-396.4 מיליון שקל, לעומת כ-330.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-11.7% הנובע מצמיחה במרבית מגזרי הפעילות. הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכמו בכ-735.9 מיליון שקל, המשקפים עליה של כ-12.3%, לעומת הכנסות של כ-655.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2018 הסתכם בכ-35.1 מיליון שקל (המהווה כ-9.5% מההכנסות) לעומת כ-30.4 מיליון שקל (המהווה כ-9.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15.6%. הרווח התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכם בכ-73.2 מיליון שקל, המשקפים עליה של כ- 10.7%, לעומת רווח תפעולי של כ-66.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- EBITDA ברבעון השני לשנת 2018 הסתכמה בכ-40 מיליון שקל (המהווה כ-10.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-35.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-10.8% מסך ההכנסות), גידול של כ-13.3%. ה- EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכמה בכ-83 מיליון שקל, עלייה של כ-9.3%, לעומת כ-76 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2018 הסתכם ב-24.8 מיליון שקל (המהווה כ-6.7% מסך ההכנסות), בדומה לרבעון המקביל אשתקד (אשר היווה כ-7.4% מסך ההכנסות), זאת בעקבות הכנסות מימון והכנסות מסים חד-פעמיות בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכם הרווח הנקי בכ-52.4 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

אבי באום, יו”ר קבוצת חילן מסר: “אנו שמחים על תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2018, המציגות המשך צמיחה במרבית מגזרי הפעילות של הקבוצה. התוצאות המרשימות משקפות את ההשקעה הרבה שנעשית בחברות הקבוצה, הן בהיבט של זכיות בעסקאות חדשות והן בהיבט השקעות עצמיות רבות בפיתוחים וכניסה לתחומים וטכנולוגיות חדשות.

מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך להציג תוצאות חיוביות המתבטאות בצמיחה בהכנסות וברווח התפעולי כתוצאה מקליטת לקוחות חדשים ומהרחבת פעילות של לקוחות קיימים למודולים נוספים. הרחבת הפעילות ללקוחות קיימים, הינה פועל יוצא של השקעות רבות בפיתוחים טכנולוגיים שאנו עושים על בסיס שוטף ומתמשך.

במגזר פתרונות עסקיים נמשכת מגמת הצמיחה ברבעון השני של שנת 2018 ונרשם גידול דו ספרתי בהכנסות וברווח התפעולי. עולם הדיגיטל הפך להיות חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית, דבר המייצר עבור נס הזדמנויות חדירה לסקטורים רבים ובפרט בסקטור הפיננסי ובסקטור הבריאות אשר עוברים מהפכה כחלק מהשינוי המתרחש. הפתרונות שאנו מביאים כחלק מייעול תהליכים ושיפור ביצועים מציפים ערך רב ללקוחותינו.

מגזר תשתיות מחשוב מציג צמיחה דו ספרתית בהכנסות ובשורת הרווח התפעולי, כחלק מהמאמצים והמיקוד בפעילות העסקית. אנו נמשיך לפעול בדרך בה אנו נוקטים בתקופה האחרונה וזאת לאחר האתגרים שחווינו במהלך השנה האחרונה.

התנודתיות בשער החליפין של הדולר ושינוי בתמהיל ההכנסות השפיע על תוצאות מגזר שיווק מוצרי תוכנה. אנו מתבוננים על מגזר זה ברמה השנתית כחלק מהשפעה עונתית של הביקושים המגיעים למוצרי התוכנה השונים ושוקדים בכדי לעמוד ביעדים אותם הצבנו.

אנו נמשיך ונפעל לעמוד במטרות אותן הצבנו בפנינו ובכדי להמשיך ולהציף ערך ולהביא פתרונות יצירתיים על ידי הענקת מעטפת שירות ופתרונות תוכנה במסגרת ה-ONE STOP SHOP שאנו מציעים ללקוחותינו תוך חיזוק הקשר השוטף והמשך מגמת הצמיחה והרווחיות בחברה”.

Be the first to comment

Leave a Reply