ההזדמנות שסיפקה הקורונה: החברות הציבוריות הגדילו את היקף הרכישות העצמיות בכ-1.7 מיליארד שקל

הנהלת הבורסה פרסמה מחקר בנושא ובדיקת פוליסה הצביעה על כך שאף חברת ביטוח לא רכשה מניות עד כה ב-2020. הנהלת הבורסה מצביעה על שמונה יתרונות של רכישת מניות על פני חלוקת דיבידנד

רכישת מניות על ידי החברות הציבוריות

31 חברות פרסמו תוכניות לרכישה עצמית של מניותיהן בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, ו-25 חברות ביצעו רכישה עצמית של מניות בסך כ-812 מיליון שקל. כך עולה ממסקנות מחלקת המחקר של בורסת תל אביב שהתפרסמו ביום ד’.

מדובר בפרקטיקה ידועה של חברות ציבוריות שמנצלות ירידות חדות ומחיר זול של המניה כדי להקטין את האחזקה הציבורית בחברה. ציבור המשקיעים מצידו נהנה מהביקושים החדשים למניה. רכישה עצמאית של מניות היא אלטרנטיבה של שימוש במזומנים לחלוקת דיבידנד. בתקופות משבר, החברות נוטות לצמצם חלוקת דיבידנדים במזומן עקב אי-הוודאות, ואכן בחודשי המשבר (מרץ-מאי) ניכרת ירידה של עשרות אחוזים במספר החברות שהכריזו על חלוקת דיבידנד, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

הבורסה בשנים האחרונות הצביעה על מספר יתרונות משמעותיים של רכישת מניות על פני חלוקת דיבידנד. היתרונות שמזכיר יובל צוק ממחלקת המחקר בבורסה הם:

1. מסר לשוק כי ההנהלה סבורה שהמניות נסחרות מתחת לשוויין האמיתי: קיימים מחקרים המראים כי חברות שביצעו רכישה עצמית השיגו תשואות גבוהות מאלו שלא ביצעו, במהלך השנים שלאחר ההודעה על הרכישה.

2. הגדלת הרווח למניה באמצעות הקטנת מספר המניות: אמנם רמת המינוף עולה בעקבות השימוש במזומנים והקטנת ההון העצמי, אך יחס זה משמש כמדד חשוב אצל משקיעים ואנליסטים.

3. שימוש במניות רדומות בעת מימושי אופציות בחברות בהן קיימת תכנית תגמול לעובדים ולמנהלים.

4. הגדלת המינוף לשם השגת מבנה הון אופטימלי: רכישת מניות עצמית מקטינה את ההון העצמי ומגדילה בכך את המינוף לרמה האופטימלית לדעת הנהלת החברה.

5. רכישה עצמית נחשבת גמישה יותר ופחות מחייבת לעומת חלוקת דיבידנדים: החלטה על הקטנת דיבידנד או הפסקתו מהווה איתות שלילי למשקיעים על מחיר המניה. לעומת זאת, תוכניות רכישה עצמית של מניות אינה מחייבת באופן דומה את ההנהלה וקל יותר לסטות ממנה.

6. אמצעי להגנה מפני ניסיונות השתלטות עוינות על החברה: גידול שיעור ההחזקה של בעלי מניות קיימים (שאינם משתתפים במכירה לחברה של מניותיהם) והקטנת הכמות הצפה.

7. יתרון מיסוי: רכישה עצמית מפעם לפעם תוך כדי המסחר בבורסה, בשיעור שאינו מהותי, לא נחשבת אירוע מס אצל החברה.

Be the first to comment

Leave a Reply