ההנדסאים של מקורות נגד החברה: נמנעת מלדרג עובדים בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי בדירוג המתאים

הסתדרות ההנדסאים בישראל וועד ההנדסאים והטכנאים בחברת מקורות הגישו תביעה כנגד החברה בטענה לפיה מטעמים זרים ופסולים לרבות תוך כניעה ללחצים, היא נמנעת מלדרג עובדים בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי בדירוג המתאים. תגובת הנהלת מקורות: הבקשה תיבדק

מקורות
מקורות

הסתדרות ההנדסאים בישראל וועד ההנדסאים והטכנאים בחברת מקורות הגישו תביעה כנגד החברה בטענה לפיה מטעמים זרים ופסולים לרבות תוך כניעה ללחצים, היא נמנעת מלדרג עובדים בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי בדירוג המתאים, ובמקום זאת מדרגת אותם בדירוג כללי.

כל זאת נטען בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בניגוד להסכמים הקיבוציים החלים, בניגוד לזכויות העובדים, ולרבות גם בניגוד לעמדתה של החברה עצמה. בכך, נאמר בתביעה, פוגעת החברה בזכויותיהם הכספיות והאחרות של העובדים ההנדסאים והטכנאים, ואף ביכולת לייצגם כנדרש.

לדברי התובעים, כל ניסיונותיהם להידבר עם החברה בנושא על פני שנים רבות כשלו, וגם התחייבויות של החברה ביחס לחלק מהעובדים והמשרות נשוא המחלוקת לא קויימו. בנסיבות אלה לא נותר להם אלא להגיש תביעה זו להצהיר כי כל העובדים בעלי השכלה של הנדסאים וטכנאים בחברת מקורות ידורגו בדירוג מפעלי (הנדסאים). לחילופין ניתן שכל העובדים בעלי השכלה של הנדסאים וטכנאים המועסקים במשרות שהן מקצועות טכניים כמקובל בשירות המדינה ולרבות בהן יש דרישה להשכלה של הנדסאי וטכנאי, יחשבו כמשרות בתקן הנדסאים/טכנאים.

תגובת הנהלת מקורות: הבקשה תיבדק.

Be the first to comment

Leave a Reply