ההסתדרות: אגד הסעים מדללת את העובדים המאורגנים בחסות הקורונה

על פי נציגות החברה: למרבה הצער גם בקיץ 2019 לא היה שיפור בפעילות תיירות החוץ. משכך, מאז נובמבר 2019 חל צמצום בהיקף העבודה של עובדי החטיבה, כך שרבים מהם הועסקו במשרה מופחתת.

אוטובוס אגד
אוטובוס אגד

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשת צד בסכסוך קיבוצי לביטול זימונם לשימוע של חמישה מעובדי מחלקת תיירות חוץ בחברת אגד הסעים מראש העין (חברה בת של קבוצת אגד תעבורה) הנמצאים בחל”ת.

לדברי ההסתדרות, פנייתה לבית הדין בקשה זו נועדה לבלום ניסיון של החברה לדלל את מספר העובדים המאורגנים בה, במטרה לכרסם ביציגותה, תוך פיטורים של פעיל בהתארגנות וחבר ועד הפעולה הנמנה על העובדים שזומנו לשימוע, וכל זאת תחת כסות של פיטורי צמצום וניצול משבר הקורונה.

ההסתדרות מציינת בבקשתה כי ארבעה עובדים מאורגנים אחרים בחברה כבר פוטרו מאז הכרזתה על יציגותה בחברה. לדברי ההסתדרות היא הביעה בפני מנכ”ל ויו”ר החברה את נכונותה לסייע לחברה בהתמודדות עם משבר הקורונה ככל שהדבר ייעשה בדרך של היוועצות והסכמות, וכי בתוך כך אף החלו מגעים לקראת הכנת מתווה לשינויים ארגוניים והתקדמות במו”מ להסכם קיבוצי ראשון והכול בחבילה אחת. ואולם לטענתה, מנכ”ל החברה דחה את ראשית ההבנות מכל וכול וגדע את ההיוועצות עוד בטרם הבשילה.

בבקשה נטען כי זימון העובדים לשימוע לפני פיטורים במסגרת השינויים המבניים נעשה באופן חד צדדי ומבלי לקיים את חובת ההיוועצות ומבלי לפרט את הסיבות לשימוע, ועל כן הורתה ההסתדרות לאותם העובדים שלא להתייצב לשימוע.

בתגובה לכך הודיעה החברה כי כל עובד שלא יתייצב לשימוע ייתפס כמי שוויתר על זכותו לשימוע, ומכאן לדברי ההסתדרות דחיפות הדיון בבקשתה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד לביטול הזימונים של העובדים לשימוע.

לטענת ההסתדרות מאז הכירה הנהלת החברה ביציגותה כארגון העובדים היציג של עובדי המנהל בחברה בסוף חודש יולי אשתקד, היא פועלת באופן עקבי עקב בצד אגודל לפגוע בהתארגנות הראשונית של העובדים.

לדברי ההסתדרות, החברה פועלת כאחרון המעסיקים ומבקשת בחוסר תום לב לנצל את משבר הקורונה שלא לשמו, וזאת תוך הפרת חובותיה במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים והפרטניים. למיטב ידיעת ההסתדרות לאורך תקופת משבר הקורונה המשיכה מרבית פעילות החברה להתקיים כרגיל והחברה לא ספגה הפסדים רבים כתוצאה מהמשבר.

בתגובה לבקשה לסעדים זמניים נטען: “הכוונה לפטר 6 עובדים ממחלקת תיירות החוץ של המבקשת נעשתה לאחר חודשים ארוכים בהם נשקלת המשך הפעילות התיירותית של המבקשת עקב תוצאותיה הנמוכות.

הכוונה לפטר עובדים אלה קשורה אך ורק לעובדה שתחום פעילותם הפסיק כליל ואין כל יכולת לחדשו בעתיד בשל סוג אוכלוסיית היעד שלו שהיא בני הגיל השלישי המצויים בקבוצות הסיכון מחמת התפשטותו של נגיף הקורונה.
נציגות העובדים היתה שותפה לכל אורך הדרך בתהליך קבלת ההחלטות של הנהלת המשיבה, לרבות כאשר עלה על הפרק הצורך להוציא עובדים לחל”ת, כאשר קבוצת העובדים בתחום זה היתה הראשונה לצאת לחל”ת.
נציג ההסתדרות, מר דורון עזרא, נטל חלק בישיבה שעסקה אך ורק בנושא פיטוריהם הצפויים של העובדים בקו העסקים של טיולים מאורגנים לבודדים, והגיע עם ההנהלה
להסכמה על פיטורים אלה, לא לפני שדאג לכך שחבר הוועד שהוא אחד מהמועמדים לפיטורים יקבל הודעה מוקדמת כפולה באורכה מיתר חבריו המפוטרים!!

כל טענות ההסתדרות על התנכלות כביכול לעובדים מאורגנים הן בליל של כזבים חמורים אשר כולם פרסום לשון הרע והדעת עוד תינתן לגבי פירסום עלילות בדים אלה. נציגות העובדים הכשילה את המועמדים לפיטורים בכך שאסרה עליהם להתייצב לשימוע.

Be the first to comment

Leave a Reply