ההסתדרות אישרה סכסוכי עבודה חדשים

15 סכסוכי העבודה שהוכרזו לאחרונה במשק

נציגי ההסתדרות הכללית. הארגון ביקש להכפיש את ההסתדרות הלאומית?
נציגי ההסתדרות הכללית. הארגון ביקש להכפיש את ההסתדרות הלאומית?

הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות בראשותו של ג’יהאד עקל, התכנסה ביום ב’ (29.1) ואישרה מספר סכסוכי עבודה חדשים:

 1. רשות האכיפה והגבייה
 2. תאגיד “רשת חוויות” של עיריית רחובות. בין העילות לסכסוך: מבוי סתום במו”מ להסכם קיבוצי ראשוני בחברה.
 3. מגן דוד אדום. הסכסוך הוכרז על רקע סירוב לאשר את ההסכם הקיבוצי שנחתם בארגון. כתוצאה מכך העובדים מועסקים ללא הסכם קיבוצי בתוקף.
 4. מכללת שנקר – הסגל המינהלי. בין העילות לסכסוך: כוונה למזג את המכללה לתוך אוניברסיטת תל-אביב.
 5. משרדי הממשלה. בין העילות לסכסוך: נציגות העובדים דורשת לנהל עמה מו”מ בנוגע להשלכות החלטות קיצוצים על העובדים.
 6. עובדי המינהלה והטכנאים בתאגיד השידור הישראלי “כאן”. בין העילות לסכסוך: מבוי סתום במו”מ לכריתת הסכם עבודה קיבוצי. לצד זאת הוועדה אישררה גם סכסוך עבודה לעיתונאי “כאן”.
 7. מפקדת מתאם פעולות הממשלה בשטחים. הסכסוך הוכרז על רקע דרישה לנהל מו”מ לחתימה על הסכם קיבוצי להסדרת מעמדם ותנאי עבודתם ושכרם של עובדי המדינה בשטחים, החל משנת 2015.
 8. הנהלת בתי הדין הרבניים. הסכסוך הוכרז לאור דרישה לניהול מו”מ וחתימה על הסכם קיבוצי, שיסדיר שינויים ארגוניים ועומסי עבודה שנוצרו כתוצאה מכניסתו לתוקף של “חוק הסדר התדיינות”, וכן הסדרת מעמדם ותנאי עבודתם של סופרי הדיינים, העוזרים המשפטיים וסופרי ועדי גיטין.
 9. נהגי ההפצה של אסם ברמת השופט. העילה לסכסוך הינה מבוי סתום במו”מ לחתימת הסכם שכר.
 10. ק.א.ל – נתיבי אוויר למטען בע”מ. הסכסוך הוכרז על רקע מבוי סתום במו”מ המתנהל בין הצדדים בנוגע להעסקת הטייסים הזרים בחברה.
 11. סקטור המינהל בנמל אשדוד. 
 12. סקטור העגינה בנמל אשדוד. העילה לסכסוך: דרישה להסדיר את נושא ליקויי הבטיחות בעבודה.
 13. חברת נמלי ישראל. הסכסוך הוכרז על רקע דרישה לניהול מו”מ לחתימה על הסכם קיבוצי חדש להסדרת תנאי עבודתם של עובדי החברה.
 14. רשות האוכלוסין וההגירה ומינהל אכיפה וזרים – “מתקן אלבר” בבני ברק. בין העילות לסכסוך: דרישה לנהל מו”מ להסדרת השלכות ביטול משמרות הצהריים על העובדים והעסקת עובדים במטלות שאינן בליבת תחומי עיסוקם.
 15. קרנות הפנסיה הוותיקות – עמיתים.

Be the first to comment

Leave a Reply