ההסתדרות אישרה סכסוכי עבודה חדשים

צילום דניאל בר און דוברות ההסתדרות 2
צילום דניאל בר און דוברות ההסתדרות 2

1. סקטור המשפטנים בשירות המדינה. בין העילות לסכסוך: מבוי סתום במו”מ לחתימת הסכם קיבוצי להסדרת תנאי העסקת המשפטנים ופגיעה הולכת ונמשכת בעבודה המאורגנת, הקשורה להעסקת משפטנים באמצעות חוזים אישיים ולא במסגרת ההסכמים הקיבוציים.  עילה נוספת נוגעת לצעדים החד-צדדיים שנקטה המדינה כמעסיקה תוך פגיעה במשפטנים ובאופק הקידום שלהם.

2. חברת נמל אילת. בין העילות לסכסוך: התנהלות חסרת תום לב של הנהלת הנמל, הכוללת החלטה חד-צדדית על הפחתת שכר לעובדים, במקביל להגברת עומסים וגרירת רגליים במו”מ להסכם קיבוצי הנוגע לעובדים אלו.

3. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בין העילות לסכסוך: דרישת נציגות העובדים לנהל מו”מ על עתיד תעסוקת עובדי הרשות, על רקע פקיעתו של חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בסוף החודש.

4. מפעל המים כפר סבא. העילות לסכסוך: מבוי סתום במו”מ לחתימה על הסכם קיבוצי, במקביל להתנהלות החברה הפוגעת בנציגות העובדים ומחלישה את מעמדה.

5. חברת נמלי ישראל. העילה לסכסוך: מיקור חוץ של פעילויות החברה, תוך החלשת הכוח הארגוני של נציגות העובדים.

6. קופת חולים מאוחדת. בין העילות לסכסוך: גרירת רגליים במו”מ לחתימה על הסכם קיבוצי חדש שיחול על אלפי עובדי הקופה משנת 2018, עריכת שינויים ארגוניים באופן חד-צדדי, הגדלת היקף העובדים המועסקים במיקור חוץ והתנכלות לעובדים על ידי מנהלים בדרגים שונים, תוך יצירת סביבת עבודה מאיימת.

7. מערכת הביטחון – משרד הביטחון וצה”ל. בין העילות לסכסוך: ערעור ביטחונם התעסוקתי של אלפי עובדים, כתוצאה מהתכנון להעתיק את מחנות מרכז שיקום ואחזקה (מש”א) מתל השומר, צריפין וחיפה לאתר ציפורית – וזאת ללא ניהול מו”מ.

8. סקטור התפעול וסקטור התצפית בנמל אשדוד. בין העילות לסכסוך: דרישה לנהל מו”מ לחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר את נושא הערכת עובדי סקטור התפעול והשלכותיה, ומבוי סתום במו”מ להסדרת תנאי העבודה של עובדי תחנות התצפית.

9. מרכז תרבות וספורט כרמיאל. בין העילות לסכסוך: התחמקות וגרירת רגליים מצד המעסיק במו”מ לחתימה על הסכם קיבוצי להסדרת תנאי העסקת העובדים במתנ”ס.

10. חברת כים ניר שירותי תעופה ונתיבי אוויר. העילות לסכסוך: דרישת נציגות העובדים לנהל היוועצות, הידברות ומו”מ להסדרת הצבתן של מצלמות במקום העבודה.

11. משגיחי הכשרות בפתח תקווה. בין העילות לסכסוך: שינוי באופן העסקת המשגיחים בעיר פתח תקווה וקליטה משמעותית של משגיחי כשרות נוספים, במטרה לפגוע בכוח האירגוני ובביטחונם התעסוקתי של העובדים. זאת מבלי לנהל מו”מ על השלכות השינויים המבניים המוחלים בתחום ההשגחה על הכשרות בעיר.

12. הנציגות המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה בבתי הדין לעררים בירושלים. בין העילות לסכסוך: עומס עבודה כבד ובלתי סביר עקב מחסור בכוח אדם. למרות דרישות חוזרות להסדיר בדחיפות את הסוגיה, נציגות העובדים נתקלת בהתעלמות מקריאותיה לנהל מו”מ בנושא.

13. קריית הממשלה בתל-אביב. העילות לסכסוך: דרישת נציגות העובדים לנהל מו”מ הנוגע לבעיות החניה החמורות באזור הקריה, ואובדן הזמן של העובדים כתוצאה מבעיות אלה. המדינה מסרבת לנהל מו”מ בנושא עם נציגות העובדים.

14. סכסוך עבודה בשירות המדינה. העילות לסכסוך: החלטת הממשלה בדבר מינויי משנה למנכ”ל במינוי פוליטי, ללא מכרז וללא ועדת איתור וזאת בכל יחידה ממשלתית בה מעל ל-150 עובדים. מימוש החלטה זו יש בה כדי לפגוע קשות בשירות המדינה בכלל ובשירותים לאזרח בפרט, וכמו כן היא עלולה להביא לקריסת השירות הציבורי כולו.

Be the first to comment

Leave a Reply