ההסתדרות הלאומית נגד ההסתדרות הכללית במאבק על ייצוג 170 עובדים

לדברי ההסתדרות הלאומית העובדים החליטו כי הם אינם מעוניינים עוד בייצוג שנותנת להם ההסתדרות הכללית ותוך פחות מ-48 שעות מרגע החתמת הטפסים עברו למעלה מ-90% מהעובדים לשורותיה

ההסתדרות מנסה למנוע החלטת בית הדין
ההסתדרות מנסה למנוע החלטת בית הדין

הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים להצהיר כי היא ארגון העובדים היציג בחברת אמיליה קוסמטיקס מירוחם בעלת מפעל לייצור מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה בו עובדים כ-170 עובדים (50 מתוכם בחוזים אישיים). במבוא לבקשה נאמר כי עניינה הוא במימוש רצונם האמיתי, הכן, והאותנטי של העובדים לקבלת ייצוג ארגוני בהסתדרות הלאומית. זאת עקב חוסר השביעות מתפקודה של ההסתדרות הכללית ואופן התנהלותה המחפיר של נציגיה כלפי ציבור העובדים.

לדברי ההסתדרות הלאומית העובדים החליטו כי הם אינם מעוניינים עוד בייצוג שנותנת להם ההסתדרות הכללית, וכי החלטה שכזו נתונה לכל עובד במסגרת חופש ההתארגנות. הלאומית מדגישה כי אין מדובר בהחלטה של מה בכך שנתקבלה בגחמה של רגע, וכי העובדים הכירו מקרוב ולאורך זמן את עבודת ההסתדרות, את נציגיה, את מתכונת מתן השירותים על ידה, ואת יעדיה ומטרותיה וכי אלו לא תאמו את ציפיותיהם. על כן ניסו העובדים בכל דרך להשפיע על ההסתדרות הכללית על מנת שתייצגם כהלכה.

לטענת הלאומית עובדי החברה קיבלו את ההחלטה לעזוב את הכללית לאחר נתק של מספר חודשים אל מול הכללית, אל מול נציגיה, ואל מול אלו אשר לכאורה אמורים לייצגם.

משך חודשים רבים נאמר בבקשה, פנו עובדים רבים ונציגי העובדים אל ההסתדרות הכללית ואל נציגיה, ואף הגדילו לעשות עת לאחר התעלמות אותם נציגים, כיתתו רגלם אל משרדו של יו”ר ההסתדרות הכללית אבי ניסנקורן (יחדיו עם עוד שני ועדי עובדים של שני מפעלים בדרום) ואולם הלה סירב לפגוש אותם, לשוחח עימם, או להקשיב להם, והמשיך להפנות להם עורף.

בבקשת הלאומית נאמר כי תוך פחות מ-48 שעות מרגע החתמת הטפסים עברו למעלה מ-90% מהעובדים לשורותיה, דבר המעיד עד כמה נחושים היו ועד כמה ביקשו לנער מעליהם את ייצוגה של ההסתדרות הכללית מהם.

בתוך כך החליטו כ-101 עובדי החברה (מתוך 120 עליהם חל ההסכם הקיבוצי) על הצטרפותם לשורות הלאומית, תוך הודעה על הפסקת חברותם בכללית, וזאת נכון למועד הקובע, לאחריו הצטרפו עוד 6 עובדים נוספים. בכך השתנה מצב חברות עובדי אמיליה קוסמטיקס באופן שבמועד בו הודיעה הלאומית להנהלת החברה ולכללית מתוך כלל העובדים המאורגנים אשר עליהם חל ההסכם הקיבוצי, מרבית העובדים הינם חברים בהסתדרות הלאומית.

לדברי הלאומית בקשתה זו מוגשת לבית הדין לנוכח כפירתה של הכללית בייציגותה, וזאת חרף מעברם האותנטי, הוולנטרי, ומרצונם החופשי של למעלה מ-90% מהעובדים ונטישתם את הכללית.

לטענת הכללית מעבר העובדים וההחתמות הינו פסול שכן לכאורה ולשיטתה הדבר נעשה על ידי חברי ועד מטעמה. בענין זה מציינת הלאומית כי עובדים רבים התקשרו אל נציגיה וטענו כי מזכיר האיגוד המקצועי תומר מרציאנו מפעיל לחצים כבדים על עובדים, על מנת לבטל את חתימתם בלאומית, ואף פנה אל חבר ועד הפעולה מטעם הלאומית יגאל חזוט.

לסיכום נטען על ידי הלאומית כי במועד הקובע נמנו על חבריה יותר עובדים ממספר העובדים שנותרו חברים בהסתדרות הכללית, וכי במקרה הנדון התקיים המבחן הכמותי הנדרש בחוק להיותה ארגון יציג.

Be the first to comment

Leave a Reply