ההסתדרות וועד עובדי המנהל והמשק בבתי החולים: להתיר את השביתה בבתי החולים

מבוא לבקשה לרשות ערעור נאמר כי ענינו של הליך זה הוא במימוש זכות השביתה הלגיטימית והבסיסית של עובדי המנהל והמשק המועסקים בשכר ותנאי עבודה נמוכים, בעומסים קשים ובלתי נסבלים

שביתה במפעל התרופות של קמהדע
שביתה במפעל התרופות של קמהדע

ההסתדרות והוועד הארצי של עובדי המנהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים פנו לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשה דחופה למתן רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שניתנה לפני כעשרה ימים. במסגרת ההחלטה, התקבלה בקשת המדינה למתן צו מניעה כנגד שביתת עובדי המנהל המשק וכוחות העזר בבתי החולים הממשלתיים ובלשכות הבריאות, שתוכננה ליום ה-9 בחודש.

בית הדין הארצי מתבקש לבטל את החלטת בית הדין האזורי, להסיר את צו המניעה כנגד שביתת עובדי המנהל המשק, ולהתיר את השביתה.

במבוא לבקשה לרשות ערעור נאמר כי ענינו של הליך זה הוא במימוש זכות השביתה הלגיטימית והבסיסית של עובדי המנהל והמשק (כ-18 אלף עובדים מתוכם כ-13אלף בבתי החולים וכ-5,000 בלשכות הבריאות) המועסקים בשכר ותנאי עבודה נמוכים, בעומסים קשים ובלתי נסבלים, אשר ביקש לממש את זכותו לשבות לצורך קידום המשא ומתן המתנהל כבר קרוב לשנתיים, לגיבוש הסכם קיבוצי שישפר ולו במעט את התנאים הקשים והבלתי סבירים בהם מועסקים העובדים.

בבקשה נאמר כי מתוך ניסיון כן לקדם את המשא ומתן הקיבוצי בין הצדדם הסכימו המבקשים שלא לממש את זכות השביתה בכפוף לקיום משא ומתן יעיל. ואולם המדינה מסרבת באופן ברור, עיקש, ובוטה לדון בחלק מדרישות נציגות העובדים שהינן כלכליות באופן מובהק, ואף מעמידה תנאים מקדמים בלתי מתקבלים על הדעת לצורך קיום משא ומתן ביחס אליהן. ביחס לחלקם האחר של דרישות העובדים נטען בבקשה גוררת המדינה רגליים, תוך שהיא נמנעת באופן מכוון להעביר מידע ונתונים הנחוצים לנציגות העובדים במשא ומתן, על אף חלוף חמישה חודשים מתחילתו של ההליך בית הדין האזורי, ואשר בלעדיהם לא ניתן לנהל משא ומתן רציני וראוי, ובהעדרם עומדת נציגות העובדים מול שוקת שבורה, והמשא ומתן מצוי במבוי סתם.

לטענת ההסתדרות והוועד הארצי של עובדי המנהל והמשק בהחלטת בית הדין האזורי למנוע את השביתה נפלו שגיאות משפטיות מהותיות היורדות לשורשו של עניין והמחייבות את התערבות בית הדין הארצי בהחלטה.

בבקשה נטען כי בית הדין הוציא מלפניו צו מניעה כנגד שביתה מוצדקת שהוכרזה כדין, וכי ההחלטה על אף היותה זמנית נוקטת בלשון סופית, וגם במהותה היא כזו, מאחר ולא נקבע בה כל המשך להליך וכל שנקבע בה בסופו של יום הוא שניתן צו מניעה כנגד השביתה – הא ותו לא.

אשר על כן מתבקש בית הדין הארצי להסיר את צו המניעה ולהתיר את השביתה של עובדי המנהל והמשק במתכונת לפיה השביתה תעשה באופן הותיר את הפעילות והשירותים במתכונת מצומצמת במספר רב של מחלקות בבתי חולים בהן קיים פוטנציאל למקרים דחופים הדורשים טיפול מידי.

Be the first to comment

Leave a Reply