ההסתדרות והוועד נגד הבנק הבינלאומי: מפר את הוראות ההסכמים הקיבוציים כלפי העובדים המוגדרים נותני שירותים

לדברי ההסתדרות אופן העסקה זה התגלה לוועד על דרך המקרה וכל פניות הוועד אל הבנק בעניין לתיקון הדברים לא הועילו. תגובת הבנק הבינלאומי: הבנק פועל על פי הסכמי העבודה ותשובה בהתאם תינתן לבית הדין לעבודה במועד שנקבע לכך

SAP מודיעה על רכישה. צילום: Pixabay
SAP מודיעה על רכישה. צילום: Pixabay

ההסתדרות טוענת כי הבנק הבינלאומי מפר את הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים עליו בכל הנוגע להעסקת עובדים בשורותיו. כך כעולה ממידע שהתגלה לנציגי הוועד הארצי של ארגון עובדי הבנק הבינלאומי. הבנק מקבל שירותים מעובדים שאינם מועסקים במישרין על ידו, ומתקשר עם עובדים בחוזה אישי במתכונת של “נותני שירותים” ושלא תחת ההסכמים הקיבוציים.

בפניית ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשת צד לסכסוך קיבוצי נאמר כי התנהלות זו של הבנק לא זו בלבד שהיא מנוגדת להסכמים מחייבים, אלא שנעשתה באופן חד צדדי, ללא תיאום עם הוועד או הגעה להסכמות עמו בעניין. כל זאת, מבלי שהבנק טרח ליידע את הוועד בדבר מבעוד מועד או בכלל.

לדברי ההסתדרות אופן העסקה זה התגלה לוועד על דרך המקרה וכל פניות הוועד אל הבנק בעניין לתיקון הדברים לא הועילו.

בית הדין מתבקש להורות לבנק לחדול מהפרת הוראות ההסכמים הקיבוציים הנוגעות להעסקת עובדים במישרין על ידו, וזאת בכל הנוגע לאופן העסקתם של העובדים הבאים המועסקים בהעסקה ישירה ושלא תחת ההסכמים הקיבוציים: שני עובדים במחלקת משאבי אנוש בבנק בתפקידים: חשבת שכר ועוזרת לאחראית על קליטת עובדים חדשים, עובדת במחלקת דיגיטל וחדשנות, ועובד במחלקת הביטחון.

בפנייה לבית הדין נאמר כי לא יעלה על הדעת כי הבק יפעל בעניינים אלו במחשכים, מבלי לשתף את נציגות העובדים, ובמקום לבוא עמם בדברים, ויעדיף לעשות דין לעצמו. עוד נטען כי התנהלות זו של הבנק יש בה הכדי להחליש את כוחו הארגוני של הוועד.

תגובת הבנק הבינלאומי: הבנק פועל על פי הסכמי העבודה ותשובה בהתאם תינתן לבית הדין לעבודה במועד שנקבע לכך.

Be the first to comment

Leave a Reply