ההסתדרות וועד הפעולה באפקון מבקשים לחייב את ההנהלה לקיים מו”מ קיבוצי אינטנסיבי

טענת ההסתדרות באמצעות עוה"ד רענן שקדי וכפרי זאב החברה עשתה פעולות רבות ואסורות על פי הפסיקה על מנת לחסל את התארגנות העובדים אצלה הכוללות איומים על חברי ועד העובדים, פיטורי עובדים המזוהים עם ועד הפעולה ואשר לקחו חלק בצעדים הארגוניים

אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת
אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת

ההסתדרות וועד הפעולה בחברת אפקון בקרה ואוטומציה מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לחייב את החברה לנהל משא ומתן קיבוצי אינטנסיבי עם נציגות העובדים עד לחתימה על הסכם קיבוצי ראשון. בנוסף מתבקש בית הדין להורות לחברה לפצות את נציגות העובדים בסך של מיליון שקלים בגין פגיעתה בחופש ההתאגדות.

בית הדין מתבקש עוד להורות לחברה לחדול לאלתר מכל פנייה לעובדים בכל הנוגע לעניין ההתארגנות והשלכותיה ולמימוש זכות ההתארגנות. זאת בין במישרין ובין בעקיפין, במעשה או בהתבטאות השוללים את ההתארגנות, לרבות בהפעלת לחץ על עובדים לבטל את חברותם באמצעות תכתובת אישית באמצעים אלקטרוניים ואחרים.

בפנייה לבית הדין נאמר כי מדובר באחד המקרים הקשים ביותר של התערבות מעסיק בחופש ההתאגדות של עובדיו, באמצעות השפעה אסורה על העובדים בדרכים פסולות ותוך איום על העובדים לבל יקחו חלק בהתאגדות ועל מנת שלא יהיו חברים בארגון העובדים.

לדברי ההסתדרות על אף שהיא הארגון היציג בחברה מסרבת החברה לנהל עמה משא ומתן לשם חתימה על הסכם קיבוצי ראשון, והיא עסוקה כל העת בחיסול התארגנות העובדים אצלה, לרבות באמצעות איום ישיר על חברי ועד הפעולה ופיטורים של עובדים המזוהים עם ועד הפעולה.

לטענת ההסתדרות במשך חודשים רבים העמידה החברה פנים שהיא מנהלת משא ומתן קיבוצי עד שבסופו של יום התברר כי לא רק שהיא לא ניהלה משא ומתן אלא שהיא עודדה מנהלים שלה ללחוץ על עובדים שלא לקחת חלק במהלכי ההתאגדות.

במבחן התוצאה מציינת ההסתדרות לא מצליחה התאגדות עובדי אפקון במסגרתה להגיע לקו הסיום של חתימה על הסכם קיבוצי ראשון וזאת רק כפועל יוצא מהתערבות ההנהלה ובשל מהלכיה.

לטענת ההסתדרות באמצעות עוה”ד רענן שקדי וכפרי זאב החברה עשתה פעולות רבות ואסורות על פי הפסיקה על מנת לחסל את התארגנות העובדים אצלה הכוללות איומים על חברי ועד העובדים, פיטורי עובדים המזוהים עם ועד הפעולה ואשר לקחו חלק בצעדים הארגוניים שננקטו בחברה לפני כשנה וביניהם גם חבר ועד פעולה, פניות של מנהלים בחברה לעובדים באמצעות המייל של החברה כדי לשכנע אותם לשלוח טפסי ביטול להסתדרות, ניהול משא ומתן עם נציגות העובדים בחוסר תום לב תוך סירובה להעביר לנציגות את המידע הנדרש לשם ניהול משא ומתן, ואי תשלום בונוס שנתי למובילי ההתאגדות לראשונה מאז תחילת עבודתם בחברה וללא הסבר.

אשר על כן מתבקש בית הדין להורות להנהלת החברה לשוב לאלתר לשולחן המשא ומתן עם נציגות העובדים, ולחייב את החברה בתשלום פיצוי של מיליון שקלים בגין פגיעתה בהתארגנות.

תגובת אפקון לא התקבלה עד כה

Be the first to comment

Leave a Reply