ההסתדרות טוענת לפגיעה ביו”ר הוועד הארצי ברשות מקרקעי ישראל ופגיעה בזכות העובדים להתארגנות

לטענת הרשות בעקבות קיומו של ניגוד עניינים בין תפקידה המקצועי כסגנית מנהלת מרחב מרכז ברשות לבין תפקידה כיו"ר ועד העובדים

ההסתדרות מאשימה את רשות מקרקעי ישראל בנקיטת פעולות בלתי חוקיות שתכליתן פגיעה אישית קשה ביו”ר הוועד הארצי של הרשות עו”ד גיל אייזנשטייןקנה, ובזכות העובדים להתארגנות של ציבור עובדי הרשות.

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה למתן סעד ארעי לבטל או להקפיא את החלטת הרשות להעביר את עו”ד אייזנשטיין קנה מתפקידה, ובתוך כך להורות לרשות להשאיר את המצב על כנו ולא למנות ממלא מקום כפי שהצהירה כי בכוונתה לעשות.

בבקשה נאמר כי לפני כשבוע התקבלה אצל עו”ד אייזנשטיין קנה הודעת הרשות לפיה היא מועברת לאלתר מתפקידה כסגנית מנהלת מרחב עסקי מרכז אותו היא ממלאת מאז שנת 2013. זאת כך לטענת הרשות בעקבות קיומו של ניגוד עניינים בין תפקידה המקצועי כסגנית מנהלת מרחב מרכז ברשות לבין תפקידה כיו”ר ועד העובדים.

לדברי ההסתדרות במהלך 6 השנים האחרונות בהן מכהנת עו”ד אייזנשטיין קנה כיו”ר ועד העובדים הארצי במקביל לתפקידה המקצועי לא טענה הרשות כלפיה לקיומו של ניגוד עניינים מסוג זה. כמו כן, היא מעולם לא נתבקשה על ידי הרשות להדיר עצמה מדיון מקצועי בעניין כלשהו או מהשתתפות בישיבת משא ומתן קיבוצי כלשהי.

לא זו אף זו עד היום לא טרחה הרשות להבהיר או לפרט ולו פעם אחת או במילה אחת מהו ובמה מתבטא אותו ניגוד עניינים לו היא טוענת בין תפקידה המקצועי של עו”ד אייזנשטיין קנה לבין תפקידה כיו”ר הוועד, והדבר נותר בגדר “תעלומה” עד היום.

כל זאת נאמר בבקשה חרף דרישתה המפורשת של ההסתדרות בעניין ממנה התעלמה הרשות לחלוטין.

לדברי ההסתדרות הודעת הרשות על העברתה של יו”ר הועד הארצי מתפקידה משקפת את בחירת הרשות ב”פתרון” קיצוני ביותר (במקום לדוגמא הצעה להסדר ניגוד עניינים) להתמודדות עם אותו ניגוד עניינים נטען, דבר המלמד באופן הברור ביותר על כך שהמניעים העומדים בבסיס החלטה זו הם לא יותר מלהתנכל ולפגוע ביו”ר הוועד הארצי על רקע ובגין פעילותה הארגונית הבלתי מתפשרת נגד תכנית הנהלת הרשות לשינוי ארגוני ומבני חד צדדי ברשות.

מניעים ברורים אלו מציינת ההסתדרות עולים גם מהתזמון והאופן בו התקבלה החלטת הרשות כתגובת נגד מיידית לטענות ההסתדרות במסגרת פנייתו של יו”רהסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי לפני כשבועיים בעניין ההתנכלות הקשה של הרשות כלפי יו”ר הוועד הארצי בגין פעילותה הארגונית. זאת בין היתר בהובלתה מאבק עיקש נגד פעילות הנהלת הרשות באופן חד צדדי לשינוי המבנה הארגוני ברשות.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד מירי מלכי ומאיה צחור אבירם נטען כי בד בבד עם הוצאת ההחלטה, הוציאה הרשות מכתב תשובה מקומם ליו”ר הסתדרות עובדי המדינה המכפיש את יו”ר הועד הארצי באופן קיצוני גם ביחס לפעילותה בוועד העובדים, גם ביחס למקצועיותה, וגם באופן אישי.

במכתב זה החתום על ידי מנהל הרשות עדיאל שומרון נטען כי הסתדרות עובדי המדינה בחרה להגן ולתמוך בעובדת שפעלה במשך תקופה ארוכה שלא בהתאם להוראות התקשיר, ובחרה במודע להפר אותן על אף הוראות ודרישות של מנהליה.

עוד נטען כי עו”ד אייזנשטיין קנה אינה עושה דבר למען עובדי הרשות ונהפוך הוא בתפקידה כיו”ר הוועד היא פועלת אך ורק על מנת לקדם את עצמה באופן אישי, וכי מינויה לתפידה בסגנית מנהלת המרחב צלח רק בגלל דרישת ההסתדרות וללא כל התאמה מקצועית לתפקיד. זאת כאשר המרחב מתמודד שנים בקושי רב עם אי התאמתה המקצועית לתפקיד סגנית מנהלת המרחב.

לדברי ההסתדרות החלטתה השערורייתית של הרשות והחד צדדית תוך התעלמותה מכול חובותיה הקיבוציות ואשר בבסיסה שיקולים פסולים ואסורים, מהווה פגיעה אנושה ביו”ר הוועד הארצי, ומעבירה מסר חמור וקשה לכלל עובדי הרשות מה דינו של מי שיאבק ברשות במסגרת הכלים הארגוניים העומדים לרשותו. אשר על כן מתבקש בית הדין להעביר מסר ברור וחד משמעי כי לא כך היא, מסר שישמור על עובדי הרשות וזכותם להתארגנות.

בד בבד עם פניית ההסתדרות לבית הדין הגישה עו”ד גיל אייזנשטיין-קנה לבית הדין תביעה נגד הרשות ומנהלה עדיאל שומרון בטענה לפגיעה אסורה בה ובתנאי עבודתה, על רקע היותה יו”ר ועד העובדים הארצי ברשות.

פגיעה זו לדבריה מהווה הפרה בוטה של חוק הסכמים קיבוציים האוסר על הרעת תנאי עבודתו של עובד בשל היותו חבר בוועד עובדים.

בית הדין מתבקש לקבוע כי התנהלות הנתבעים כלפי התובעת מהווה התעמרות ופגיעה על רקע תפקידה כיו”ר וועד העובדים הארצי ברשות מקרקעי ישראל, להורות על ביטול העברתה מתפקידה כסגנית מנהלת מרחב עסקי, לבטל את הנזיפה המשמעתית שניתנה לה, ולחייב את הנתבעים לפצותה בגין פגיעה בתנאי עבודתה בסכום המרבי של 200 אלף שקל הקבוע בחוק הסכמים קיבוציים. בנוסף מתבקש בית הדין להוציא צו המורה לנתבעים לחדול מפגיעה בתנאי עבודתה של התובעת.

לא היה ניתן להשיג את תגובת רשות מקרקעי ישראל עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply