ההסתדרות לבית הדין: הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה במבוא עמקים לא משלמת לעובדיה את המגיע להם

ההסתדרות מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת להורות לוועדה המרחבית לתכנון ובניה מבוא העמקים לשלם לעובדיה תוספות השכר בשיעור 7.9% כפי שנקבעו בהסכם המסגרת שנחתם בחודש אפריל 2014

עשרת העקרונות של CGS

ההסתדרות מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת להורות לוועדה המרחבית לתכנון ובנייה מבוא העמקים לשלם לעובדיה תוספות השכר בשיעור 7.9% כפי שנקבעו בהסכם המסגרת שנחתם בחודש אפריל 2014. בנוסף השיפור בשכר נכלל במסגרת הסכמים קיבוציים כלליים שנחתמו לעניין הוועדות הקומיות והוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה.

בפניה לבית הדין נאמר כי אף שעסקינן בין היתר בתוספות שכר אותן היו זכאים העובדים להתחיל לקבל כבר החל מחודש יולי 2016, נמנעת מזה כשנתיים הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה מבוא העמקים מלשלם לעובדיה תוספות אלו. לדברי ההסתדרות הוועדה המרחבית המעסיקה 27 עובדים תולה את אי תשלום תוספות השכר במשרד האוצר אשר מצידו נתלה בתירוצים שונים. באופן זה גוררים משרד האוצר והוועדה המרחבית את רגליהן תוך גילוי אדישות מוחלטת להפרה הבוטה והמתמשכת של ההסכמים הקיבוציים הכלליים והארציים, של הוראות הדין, לפגיעה הקשה בזכויות עובדי הוועדה המרחבית, ואף לעובדה שהדבר מביא לאפליה אסורה ופסולה בין עובדי הוועדה המרחבית לבין חבריהם בוועדות המקומיות, כמו גם בינם לבין כלל עובדי המגזר הציבורי.

בבקשה נאמר כי ההתנהלות של הוועדה המרחבית ומשרד האוצר בעניין זה מהווה מעבר להפרה של ההסמים המחייבים גם הפרה בוטה של הוראות חוק התכנון והבנייה המחייבות כי תנאי העסקתם של עובדי הוועדה המרחבית יהיו כתנאי העסקתם של עובדי המועצות המקומיות.

אשר על כן מתבקש בית הדין להורות לוועדה המרחבית לשלם לעובדיה לאלתר את מלוא תוספות השכר אשר נקבעו בהסכמי המסגרת והסכם הוועדות המרחביות בצירוף פיצויי הלנה.

Be the first to comment

Leave a Reply