ההסתדרות מבקשת לנהל משא ומתן קיבוצי עם רשת בתי הדיור המוגן עד 120

לדברי ההסתדרות בחלוף שמונה חודשים מאז קמה התארגנות הראשונית בקרב העובדים ומאז הכרזתה על יציגותה, לא מתקיים משא ומתן ממשי בין הצדדים

העובדת הזרה עבדה אצל הנתבעת במשך תשע שנים
העובדת הזרה עבדה אצל הנתבעת במשך תשע שנים

ההסתדרות מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בבת ים להורות לרשת בתי הדיור המוגן לאוכלוסיה המבוגרת עד 120, לנהל עמה משא ומתן קיבוצי. זאת בתום לב, תוך גילוי המידע הנדרש לצורך ניהולו, ותוך קיום ישיבות סדירות ותכיפות עם ההסתדרות ועם ועד העובדים, לכל הפחות אחת לשבוע ולמשך 3 שעות בכל פעם, וזאת עד לכריתת הסכם קיבוצי מיוחד.

לדברי ההסתדרות פנייתה לבית הדין נועדה למנוע פגיעה בזכות התארגנות של עובדי רשת עד 120 ולשם חיוב הרשת לקיים את חובתה שבדין לנהל עמה משא ומתן לשם כריתת הסכם קיבוצי שיסדיר את זכויותיהם ותנאי העסקתם של עובדי הרשת.

לדברי ההסתדרות בחלוף שמונה חודשים מאז קמה התארגנות הראשונית בקרב העובדים ומאז הכרזתה על יציגותה, לא מתקיים משא ומתן ממשי בין הצדדים, ובזמן שחלף התקיימו שלוש ישיבות משא ומתן בלבד, ויתר הזמן בוזבז בניסיונות נמרצים שלה לתאם מועדים למשא ומתן שלא צלחו. זאת עקב התעלמותה של עד 120 מהדרישה לקיים משא ומתן רציף, יעיל, ואינטנסיבי, ועקב הקשיים שהערימה בקביעת ישיבות.

לטענת ההסתדרות הישיבות הבודדות והקצרות שרשת עד 120 נאותה לתאם מבוטלות על ידה באופן שיטתי ומבלי שהיא טורחת לקבוע מועדים חלופיים סמוכים.

בבקשה נאמר כי המציאות העגומה היא שבחלוף 8 חודשים מאז הכרזת ההסתדרות על יציגותה הקדישה עד 120 לישיבה “סביב שולחן המשא ומתן” כ-3.5 שעות בלבד. ברור איפוא מציינת ההסתדרות שאין מדובר במשא ומתן ראוי לשמו אלא במראית עין של משא ומתן, ונראה כי עד 120 שניסתה כבר בתחילת ההתארגנות להתערב בהתארגנות באופן פסול, גמרה אומר לחסל את ההתארגנות בדרך לא פחות פסולה באמצעות הכשלת המשא ומתן.

נוכח השברירות של ההתארגנות והנזקים העלולים להיגרם עקב העדר קיומו של משא ומתן, ביקשה מבקשת ההסתדרות מבית הדין לקבוע דיון דחוף בבקשה. בית הדין קבע את הדיון ליום ב’ בשבוע הבא.

את תגובת עד 120 לא היה ניתן להשיג

Be the first to comment

Leave a Reply