ההסתדרות מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה לקבוע כי היא הארגון היציג באמנון מסילות

לטענתה, כבר במאי 2018 היא הודיעה על יציגותה בקרב הנהגים השכירים בחברה, ואולם כבר בתחילת הדרך ניכר היה בחברה כי יחסי העבודה הקיבוציים החדשים שנוצרו לא היו לרוחה

ההסתדרות פנתה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת צד בסכסוך בין ארגוני, לקבוע כי היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי חברת אמנון מסילות מכרמיאל. בבקשה נאמר כי חברת אמנון מסילות הינה חלק מקבוצת חברות בבעלות משפחת סלע המתמחה באספקת פתרונות בתחומי ההסעות הארגוניות והמוסדיות. עוד נאמר כי בחברה מועסקים כ-117 עובדים וכי לאמנון מסילות חברה אחות בשם אופקים מגבעת שמואל שעובדיה מאורגנים במסגרת הסתדרות העובדים הלאומית.

לטענת ההסתדרות, כבר בחודש מאי 2018 היא הודיעה על יציגותה בקרב הנהגים השכירים בחברה, ואולם כבר בתחילת הדרך ניכר היה בחברה כי יחסי העבודה הקיבוציים החדשים שנוצרו לא היו לרוחה, והיא עשתה כל שביכולתה לדחות את הקץ, ובחרה בדרך פעולה חסרת תום לב שאינה כדין, הכוללת מחד גרירת רגליים משוועת במשא ומתן הקיבוצי, ומאידך במעין אחיזת מלקחיים בפעילות להטבת מצבה של הסתדרות העובדים הלאומית לרבות פעילות יזומה להחתמת עובדים ללאומית.

לטענת ההסתדרות, במועד הודעת היציגות הנוגדת של הלאומית בקרב נהגי החברה (מחצית חודש ינואר 2020), לא עמדה הלאומית כלל בדרישות היבט הכמותי. לדבריה, ההסתדרות הלאומית גם לא הכריזה מעולם ולבטח שלא כדין על יציגות בקרב כלל עובדי החברה, וזאת בניגוד להסתדרות שפעלה כדין.

ההסתדרות הלאומית נטען בבקשת הכללית החליטה לעשות דין לעצמה ובמקום לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת צד בסכסוך ארגוני, היא מנסה ליצור בוקה ומבוקה במועדים הקובעים הנכונים, אגב שיתוף פעולה של החברה.

בבקשה נאמר כי משנוכחה הלאומית לדעת כי לא הצליחה לאתגר את יציגות הכללית בקרב נהגי החברה, וכי הכללית גם הודיעה על יציגות ביחידת מיקוח כלל עובדי החברה, יחידת מיקוח בה לאומית מעולם לא הכריזה יציגות, עשתה הלאומית “סיבוב פרסה”, התכחשה להודעת היציגות הנוגדת שלה וניסתה בדרך לא דרך ובאופן מעורפל להמציא מועד קובע חדש. זאת מבלי שהכריזה כדין על יציגות בקרב כלל עובדי החברה בהודעה מתאימה למעסיק, אף לאחר שבחנה את טענות הכללית ועשתה מקצה שיפורים בטפסים בהם הצביעה ההסתדרות כי הם בעלי פגם מהותי.

בפניית ההסתדרות הכללית לבית הדין הארצי נטען עוד כי החברה החליטה חד צדדית לסיים את יחסי העבודה הקיבוציים עמה, למרות שהיא מחזיקה בחזקת היציגות ולו בקרב נהגי החברה, ומבלי שיש לכך אסמכתא בדמות החלטה אחרת של בית הדין הארצי.

בבקשה נטען כי בשל התנהלות הלאומית והחברה בצוותא חדא נותרו ההסתדרות והעובדים אל מול שוקת שבורה שבה אין להסתדרות הכללית ברירה אלא לפנות בעצמה לבית הדין הארצי בבקשה זו לקבוע כי היא הארגון היציג בקרב כלל עובדי החברה החל ממועד הודעת היציגות שלה לפני כשלושה שבועות.

אמנון מסילות פנתה לבית הדין בבקשה לפטור אותה מהגשת עמדתה לגופו של הסכסוך בהליך זה ומהתיצבותה לדיון בבקשה זו, למעט דחייה מוחלטת של נטענות בלתי נכונות בלשון המעטה כדבריה, של ההסתדרות הכללית באשר להתערבותה בהתארגנות צד זה או אחר.

לדברי החברה היא כיבדה את ההסתדרות הכללית אשר הוכרה בסוף חודש יוני 2018 כארגון העובדים היציג של הנהגים השכירים בחברה, וכי היא תכבד כל החלטה של העובדים באיזה ארגון להתאגד? וכן כל החלטה של בית הדין הארצי בדבר זהות הארגון היציג בחברה.

לא היה ניתן להשיג את תגובת אמנון מסילות עד כה או נציגיה.

Be the first to comment

Leave a Reply