ההסתדרות מערערת: נס א.ט. אמורה לשלם פיצויים של 5 מיליון שקל על “ניסיון חיסול” ההתארגנות בחברה

הדסה: פסק הדין של בית הדין האזורי מנומק ומפורט ובחלקו הגדול קיבל את עמדתה של הדסה תוך חיוב ההסתדרות בהוצאות בשל התנהלותה

הפגנת עובדי נס צילום דוברות ההסתדרות

ההסתדרות הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים הדוחה את תביעתה לחייב את חברת נס א.ט. והסתדרות מדיצינית הדסה בפיצויים לדוגמה לפי חוק הסכמים קיבוציים של 5 מיליון שקל.

לטענת ההסתדרות הנתבעות נקטו בפעולות מסוימות שמטרתן היתה חיסול התארגנותם ושבירת שביתתם של עובדי חברת נס א.ט. המתמחה במתן שירותי מחשוב שהועסקו אצל הסתדרות מדיצינית הדסה בבתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים שבניהולה.

בתביעה נטען כי הנתבעות סילקו את מובילי ההתאגדות מעבודתם והחליפו אותם בעובדי קבלנים תוך ניפוח מלאכותי של חומרת הצעדים הארגוניים המידתיים והאחראיים שנקטו במסגרת עיצומי עובדי חברת נס א.ט.

בתגובה טענה חברת נס א.טי כי ההסתדרות לא קיימה פיקוח ראוי על הצעדים הארגוניים שננקטו, לא הפעילה שיקול דעת זהיר שהתחייב מכך שמדובר בעיצומים במערכות מחשוב בבתי חולים, וכי בפועל אכן נוצרו מצבים של סיכון בחיי אדם.

הדסה טענה כי נקלעה שלא בטובתה לסכסוך עבודה שאין היא צד לו, וכי היא לא פגעה בכל דרך בהתארגנות עובדי חברת נס א.ט. אלא גילתה אורך רוח כלפי העיצומים שהם נקטו בחצריה, אך עמדה על זכותה לקבלת שירותי המחשוב בהתאם להסכם שלה עם חברת נס א.ט.

בפסק הדין נקבע כי לא נפל פגם בהתנהלות הנתבעות וכי עמידתה של ההסתדרות על תביעתה לתשלם סך של 5 מיליון שקל בנסיבות שהתקיימו מחייבת את חיובה בהוצאות בסך 25 אלף שקל לכל אחת מהנתבעות.

עתה הגישה ההסתדרות ערעור על פסק הדין בו נטען על ידה כי פסק הדין הדוחה את בקשתה לפיצוי בגין פגיעה בהתאגדות לאחר שההתאגדות חוסלה בידי הנתבעות תוך כדי ניהול ההליך השיפוטי, משקף ליקוי מאורות חמור ומעניק פרס למפרי החוק על הפרתם, ומוציא את הנפגעים מההפרה כשידיהם על ראשם. לדברי ההסתדרות ככל שפסק הדין האמור לא ייהפך בערעור הוא עלול להשיא נזקים של ממש לזכות ההתאגדות בכלל ולזכותם של עובדי קבלן להתאגד בפרט.

לטענת ההסתדרות בפני בית הדין האזורי הוצגו ראיות חד משמעיות בדבר הפגיעה בהתאגדות, זאת משום שהנתבעות שהיו נחושות לחסל את התאגדות העובדים כלל לא טרחו להסתיר את מניעיהן האמיתיים ברוב הפעולות הבלתי חוקיות בהן נקטו.

לסיכום נטען בערעור כי פסק הדין שגוי משפטית ועובדתית לכל אורכו ומגיע לתוצאה קיצונית, בלתי נכונה, ובלתי מאוזנת הפוגעת בזכות ההתאגדות שבית הדין מופקד על שמירתה, ועל כן מתבקש בית הדין הארצי להתערב בדחיפות בפסק הדין ולקבוע כי הנתבעות פגעו פגיעה חמורה בהתאגדות שהביאה לחיסולה ולפסוק כנגדן פיצוי מרתיע החופף את חומרת מעשיהן, וכן ללוות את פסיקת הפיצוי בחיזוק זכות ההתאגדות בכלל ושל עובדי קבלן באשר הם בפרט.

שושנה גביש ממשרד עוה”ד ש. הורביץ: פסק הדין של בית הדין האזורי מנומק ומפורט ובחלקו הגדול קיבל את עמדתה של הדסה תוך חיוב ההסתדרות בהוצאות בשל התנהלותה. את תשובתה המפורטת לערעור תגיש הדסה לבית הדין הארצי.

עוה”ד אלעד מורג ועדי גולן מהלשכה המשפטית בהסתדרות: בית הדין לא קבע ש’לא נפל כל פגם בהתנהלות הנתבעות’; הוא דחה למשל את טענת הדסה לפיה כמשתמש היא לא חייבת לכבד את זכות ההתאגדות של עובדי קבלן; הוא קבע שהדסה ונס פעלו שלא כדין בתהליך השימוע שנערך לאחד מחברי הוועד, אבל הוא החליט שלא לפסוק על זה פיצוי לטובת ההסתדרות כי לשיטתו היא ניהלה את סכסוך העבודה והשביתה שלא בתום לב”.

לא היה ניתן לקבל את תגובת נס עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply