ההסתדרות מערערת על ההחלטה להפסיק תשלום תוספות לכבאים

ההסתדרות הדגישה בפנייתה לבית הדין כי המדינה הפחיתה באופן חד צדדי בכל הנוגע ל-11 הכבאים את הרכיב המכונה בשמות: תוספת ביפר, תוספת איתורית ו/או תוספת כוננות, רכיב שיש עליו מחלוקת עקרונית בין הצדדים

תמונה באדיבות קולנוע חדש

ההסתדרות הכללית שמייצגת את הכבאים במדינה הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הדוחה את תביעתה להורות למדינה על עצירת הפסקת תשלום תוספת כוננות/תוספת איתורית ל-11 כבאים. הדחייה היא עד לביצוע מנגנון כמוסכם בהסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדים בחודש יולי 2012 (“הסכם הרפורמה”).

ההסתדרות הדגישה בפנייתה לבית הדין כי המדינה הפחיתה באופן חד צדדי בכל הנוגע ל-11 הכבאים את הרכיב המכונה בשמות: תוספת ביפר, תוספת איתורית ו/או תוספת כוננות, רכיב שיש עליו מחלוקת עקרונית בין הצדדים ליחסי העבודה כאשר בין הצדדים סעיף מפורש ומבואר המחיל הליך יישוב חילוקי דעות ייחודי לבירור מחלוקות מסוג זה (ועדת היגוי). לטענת ההסתדרות ההפחתה האמורה בוצעה תוך סירוב לנהל את הליך יישוב חילוקי הדעות ההסכמי ופנייתה לבית הדין נועדה לגרום לכינוסו של הליך יישוב חילוקי דעות זה.

בית הדין האזורי הורה על מחיקתה של ה”תביעה הקיבוצית” של ההסתדרות בנימוק לפיו עניינם של אותם 11 כבאים אינו ראוי להתברר בדרך של סכסוך קיבוצי אלא באופן פרטני תוך בדיקת מצבו העובדתי והמשפטי של כל אחד מהם. 

ההסתדרות טוענת עתה בערעורה כי קביעה זו של בית הדין האזורי היא שגויה מעיקרה. לדברי ההסתדרות מקור הזכאות או היעדר הזכאות נובע מפרשנות של הסכמים והסדרים קיבוציים, עניין שדינו להתברר בהליך קיבוצי, וכי הסעד הראשי בהליך לא נגע לזכאות לרכיב אלא לחיוב המדינה בביצוע הליך יישוב חילוקי דעות שהתחייבה בו בעבור מחלוקות מסוג זה בדיוק.

ההסתדרות מדגישה בערעורה כי למחלוקת בהליך הנדון השפעת רוחב על עשרות רבות של כבאים ואולי גם מאות עובדים שקיבלו בעבר רכיב זה.

ההסתדרות מציינת כי בינה לבין המדינה קיימת מחלוקת האם קיימת אפשרות לשלם לכבאים תגמול בין כוננות. עמדת המדינה היא שאין אפשרות כזו מאחר שתוספת הכבאות מכילה תגמול בגין כונננות, ואילו עמדת ההסתדרות היא שתוספת הכבאות המשולמת לכבאים מכילה תגמול רק בגין חובת הכבאי לשתף את המעסיק במקום הימצאו עד המשמרת הבאה, דבר המעוגן בחוקת העבודה, וכאשר הוא נדרש לכוננות גבוהה מכך הוא זכאי לתגמול נוסף בגין כך.

בית הדין הארצי מתבקש על ידי ההסתדרות לבטל את פסק דינו של בית הדין האזורי ולפסוק כי על המדינה להימנע מהפחתת תשלום תוספת כוננות עד לביצוע ההליכים הנובעים מהוראות ההסכם הקיבוצי שבין הצדדים מחודש יולי 2012.

Be the first to comment

Leave a Reply