ההסתדרות נגד סי.אי.פי מבוא חורון: אל תפעלו נגד הקמת ועד העובדים וחזרו ממכם מפיטורי העובדת שהובילה את ההתארגנות

על פי החברה הפיטורים נבעו אך ורק מתיפקודה הלקוי ומחוסר שביעות רצון של הלקוח שהיה תחת ניהולה

ההסתדרות מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים להורות לחברת הקייטרינג וההסעדה סי.אי.פי מבוא חורון (“מבושלת”) לחדול מלנקוט בפעולות בלתי חוקיות שתכליתן לפגוע ביוזמה להקמת ועד עובדים ראשוני במסגרת התארגנות ראשונית של העובדים.

ההסתדרות מבקשת מבית הדין להוציא צו מניעה זמני המורה לחברה להימנע מפיטוריה בהרף עין ובהליך בזק של העובדת גלינה רוזמן המשמשת פעילה מובילה בהתארגנות עובדים, ויוזמת הקמת ועד עובדים ראשוני במקום העבודה במסגרת ההסתדרות, ולהורות על השבתה לעבודתה הסדירה הרגילה והמלאה בפועל בחברה ללא כל פגיעה בתנאי העסקתה.

זאת עד למתן החלטה בבקשתה להצהיר כי נקיטה בהליכי הפיטורים וזימונה של רוזמן לשימוע לפני פיטורים נעשה בשל פעילותה להקמת ועד עובדים ראשוני במקום העבודה והינו בלתי חוקי ובטל. כמו כן לדברי ההסתדרות, נועדו הפיטורים להפריע, לסכל, ולמנוע מהלך התארגנות שנועד לצרף עובדים לארגון עובדים (ההסתדרות) שנמצא ממש בחיתוליו. עוד מתבקש בית הדין להצהיר כי בפיטוריה של רוזמן ניסתה החברה להתערב במהלך ההתארגנות ולסכל אותו ועל כן לחייבה בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק מכוח חוק הסכמים קיבוציים בסך של 200 אלף שקל.

לדברי ההסתדרות אנו מצויים בזמנים קשים בהם העולם כולו נאבק במגיפת הקורונה, ודווקא בימים קשים אלה מוצא המעסיק לנכון לנצל את הזמן ולקוות שבחסות האירועים מעשיו הבלתי חוקיים יעברו מתחת לרדאר והוא יצליח להיפטר מיוזמת הקמת ועד עובדים ראשוני במקום העבודה, עוד בטרם שהמהלך הושלם ובעודו מצוי בחיתוליו. בעניינה של העובדת גלינה רוזמן טוענת ההסתדרות כי הוחלט על פיטוריה עוד בטרם השימוע ומייד לאחר שנודע למעסיקה כי היא מקימה ועד עובדים ראשוני.

לדברי החברה חבל שאת כוח האדם החלקי ומשאבי הניהול המוגבלים שלה בימים אלה, היא נדרשת להשחית על בקשה חסרת כל דחיפות וחסרת כל יסוד. לגופו של עניין טוענת החברה כי פיטוריה של העובדת גלינה רוזמן נכנסו לתוקף עוד בטרם המצאת הבקשה של ההסתדרות, וכי פיטוריה נעשו משיקולים מוצדקים ביותר, ונבעו אך ורק מתיפקודה הלקוי ומחוסר שביעות רצון של הלקוח שהיה תחת ניהולה, וכי אין ולא היה שום קשר בין פיטוריה להתארגנות לכאורה המוכחשת שהחברה כלל לא ידעה עליה במועד זימונה לשימוע. אשר על כן מבקשת החברה מבית הדין לדחות על הסף את בקשת ההסתדרות תוך חיובה בהוצאות משמעותיות בשל גרירתה להליך סרק זה בשעה קשה זו.

Be the first to comment

Leave a Reply