ההסתדרות נגד קרן היסוד: משתמשת במשבר הקורונה כדי לפגוע בזכות ההתארגנות

קרן היסוד עדכנה: ב-20 באפריל, בעקבות משא ומתן בין העובדים, נחתם הסכם במסגרתו הוסכם כי 22 עובדים יצאו לחופשה, כאשר ההנהלה משתתפת בשלושה ימי חופשה

משרדי קרן היסוד

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשה לאסור בצו מניעה זמני על קרן היסוד-המגבית המאוחדת לישראל מלפגוע בזכות ההתארגנות של כ-80 עובדיה ובזכויותיהם היסודיות. בכלל זה הוצאת עובדים פרודוקטיביים אשר בעבודתם תורמים להכנסותיה ולפעילותה לחופשה ללא תשלום מנימוקים בלתי ענייניים, הפחתות שכר ותנאים נלווים, עיכוב תשלומים שנתיים מתחייבים, ופגיעה ו/או עיכוב בדרך כלשהי בשכר העובדים.

בנוסף נקיטה בצעדים שמטרתם לבודד את עובדי המגבית ולהוציא אותם מכלל עובדי המגזר הציבורי והמוסדות הלאומיים אליהם הם משוייכים. זאת תוך ניצול לרעה של טענות על נזקי משבר הקורונה, בין בשל צרכים ארגוניים פנימיים שהמשבר האמור משמש להם מסווה ובין מכל טעם אחר. עוד מתבקש בית הדין להורות למגבית המאוחדת לנהל עם ההסתדרות, ארגון העובדים היציג של העובדים, משא ומתן אינטנסיבי בנוגע לצעדים שברצונה לנקוט בעקבות משבר הקורונה והשלכת צעדים אלו על העובדים.

בפנייה לבית הדין באמצעות עוה”ד אריאל שמר, איתמר נצר, ושלומי אלעד נאמר כי לפני כשבועיים החליטה המגבית המאוחדת לסטות מן המדיניות ומן ההסכמות שהושגו בהקשר למשבר הקורונה בשירות הציבורי, ולפעול באופן עצמאי. זאת על ידי דרישה לנקיטה ב”צעדי חיסכון דראסטיים”, פגיעה בזכויות כלכליות של העובדים, הפחתות בשכר, ביטול זכויות, מענקים, והטבות ולרבות הוצאתם של כ-30 עובדים לחופשה ללא תשלום, אף שחלקם הגדול מצוי בתעסוקה מלאה ומחוללת הכנסה למעסיק.

תגובת ההסתדרות לטענת המגבית בדבר “המצב הכלכלי החמור שנוצר” לא נלוו שום ראיות אמתיות, וכן אינפורמציה של ממש בדבר הצורך בקיצוץ מתחייב כזה או אחר. לטענת ההסתדרות אין יסוד לטענת ההנהלה בדבר הפסדים ומתחזק הרושם כי מטרתה האמיתית של ההנהלה הינה פשוט לנצל את משבר הקורונה כדי להביא לפגיעה יסודית, מהותית, שלא בתום לב במעמד העובדים בזכויותיהם ובכוחם הארגוני.

לדברי ההסתדרות בלחץ המשבר מבקשת ההנהלה להגיע עמה להסדר שונה מן ההסדר שיגיעו אליו המגזר הציבורי והמוסדות הלאומיים, כחלק מניסיון לבטל בפועל את ההסכמות והנוהגים ארוכי השנים. לטענת ההסתדרות בכוונת ההנהלה לפעול באופן חד צדדי כאמור ללא יסוד מוכח ובוודאי ללא בסיס, ללא תום לב, שלא בהגינות בניגוד לזכויותיה על פי דין, ולפגוע בהכנסות העובדים ובזכויותיהם. לדברי ההסתדרות על ההנהלה לנהוג כפי שנוהגים הצדדים לאורך השנים, באימוץ תנאי המגזר הציבורי והמוסדות הלאומיים ולחזור לפעילות מלאה באופן מידי ולא להשתמש בתירוצים חסרי שחר ובמשבר בינלאומי כדי לנהל מטרות זרות בחוסר תום לב.

מקרן היסוד נמסר בתגובה:

“קרן היסוד הוא ארגון המתקיים מהכנסות של תרומות בלבד. משבר הקורונה פגע באופן קשה בהכנסותיו וככל הנראה יפגע בהן גם בהמשך.  נציגות העובדים מבינה ומודעת לכך שקרן היסוד נמצאת במשבר חסר תקדים. המחלוקת שמלווה אותנו כבר מספר שבועות נוגעת להיקף הצמצומים וההתייעלות בנוגע לכוח אדם, לאחר שכבר נעשו צמצומים מהותיים בתקציב הכולל של קרן היסוד.

ב-20 באפריל, בעקבות משא ומתן בין העובדים, נחתם הסכם במסגרתו הוסכם כי 22 עובדים יצאו לחופשה, כאשר ההנהלה משתתפת בשלושה ימי חופשה. עוד הוסכם כי החל מה-1 במאי, קבוצת עובדים זו תצא לחל”ת, ככל שלא יוסכם אחרת. בשלב זה, לא הושגה הסכמה אחרת. אנחנו מקווים שהסכם זה יכובד ושנגיע להבנות בהמשך. מובן שאין כוונה לפגוע בעובדים או בארגון העובדים”.

Be the first to comment

Leave a Reply