ההסתדרות נגד ראש המועצה בבוקעתא: תובעת להשאיר את תשלום האחזקה לרכב של חלק מהעובדים במועצה

לדברי ההסתדרות, פניית ועד העובדים לראש המועצה לקבלת הסברים לפגיעה בתשלומי אחזקת הרכב המשולמת לחמישה מעובדי המועצה - לא נענו. ראש המועצה בבוקעתא למשאבים: המועצה המקומית החלה בהסדרת תשלום דמי נסיעות לכל עובדיה והפסקת תשלום "החזר הוצאות" לעובדים שכלל אינם משתמשים ברכבם לצורך ביצוע העבודה

ראש מועצת בוקעתא: עלויות אחזקת רכב ינתנו רק למי שאכן משתמש ברכב לשם עבודה. תמונת אילוסטרציה צילום: Pixabay
ראש מועצת בוקעתא: עלויות אחזקת רכב ינתנו רק למי שאכן משתמש ברכב לשם עבודה. תמונת אילוסטרציה צילום: Pixabay

ההסתדרות מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת לבטל את ההוראה של ראש המועצה המקומית בוקעתא יהודה כהן שברמת הגולן לביטול והפחתת תשלום אחזקת רכב המשולמת לחמישה מעובדי המועצה במשך שנים ארוכות. לטענת ההסתדרות ההוראה האמורה שכבר נכנסה לתוקף החל ממשכורות החודשים מרץ-אפריל ניתנה על ידי ראש המועצה באורח חד צדדי, ללא הסכמת נציגות העובדים, מבלי לקיים הידברות או היוועצות כלשהי עם וועד העובדים. כמו כן ההוראה היא בניגוד להסכמים קיבוציים, בחוסר סמכות, ללא שימוע, באופן שרירותי וחוסר תום לב ותוך פגיעה אנושה ביחסי העבודה הקיבוציים במקום העבודה.

לדברי ההסתדרות פניית ועד העובדים לראש המועצה לקבלת הסברים לפגיעה בתשלומי אחזקת הרכב המשולמת לאותם חמישה מעובדי המועצה לא זכתה להתייחסות עניינית מצדו. עוד נטען בבקשה כי ראש המועצה לא היה מוכן לדון בנושא זה עם נציגת הסתדרות המעו”ף מרחב כנרת, מזכירת האיגוד המקצועי עו”ד הילה מלול שריקי, שפנתה אליו בשיחה טלפונית על מנת להסדיר את הנושא, ביטל את דבריה ואמר לה:” זוהי החלטה שלי, את מוזמנת לפנות לבית הדין”.

בפנייה לבית הדין נטען עוד כי עו”ד שריקי פנתה למחרת במכתב לראש המועצה על מנת להניא אותו מהחלטתו הפוגעת בזכויות העובדים שלא כדין, והתריעה בפניו על הפגמים שנפלו בהליך קבלת ההחלטה והוצאתה לפועל.

עו”ד שריקי דרשה את השבת התשלומים שנוכו ממשכורות העובדים, ופתיחת הליך הידברות והיוועצות עם נציגי העובדים, ואולם לא נתקבלה כל תגובה מטעם המועצה המקומית והפגיעה בזכויות העובדים נמשכת.

לטענת ההסתדרות המועצה המקומית אינה מוסמכת ורשאית להורות על ביטול תשלום המשולם למי מעובדיה באופן חד צדדי וללא ניהול משא ומתן והיוועצות עם נציגות העובדים. ההסתדרות מציינת כי ההחלטה האמורה התקבלה בחוסר סמכות, תוך כדי חריגה מגדרי הפררוגטיבה הניהולית, ועל כן היא פסולה מעיקרה או דינה להתבטל.

עוד טוענת ההסתדרות כי המועצה המקומית בוקעתא מפעילה פררוגטיבה ניהולית באופן כוחני, שרירותי, בחוסר תום לב, ובחוסר הגינות.

בית הדין מתבקש לאסור בצו מניעה קבוע על המועצה המקומית לבטל או להפחית את תשלום אחזקת הרכב ששולם לחמשת עובדיה, ולהשיב להם את הפרשי תשלומי אחזקת הרכב שלא שולמו להם במועדי תשלומי המשכורות לחודשים מרץ ואפריל. בנוסף להורות למועצה המקומית לנהל משא ומתן או הליך הידברות או היוועצות עם נציגות העובדים בטרם קבלת כל החלטה בעניין תשלומי אחזקת הרכב לעובדיה.

תגובת יהודה כהן:

“המועצה המקומית בוקעאתא החלה בהסדרת תשלום דמי נסיעות לכל עובדיה (עבור נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה) והפסקת תשלום “החזר הוצאות” שימוש ברכב פרטי לצורך ביצוע העבודה, לעובדים שכלל אינם משתמשים ברכבם לצורך ביצוע העבודה. המועצה פעלה לטובת העובדים והסדירה את התשלום לכל עובד שמגיע לו התשלום והפסיקה את התשלום לעובדים שאינם זכאים להחזר, משום שכלל אינם משתמשים ברכבם במהלך יום העבודה. פעולות ראש המועצה נעשו בשיתוף פעולה עם ועד העובדים שדאג לכך שכל העובדים יקבלו את זכויותיהם.

ברור מאליו שעובד לא זכאי ל “החזר” עבור הוצאה שכלל לא הוציא והדבר כבר נידון והוכרע בתביעה שהגישה ההסתדרות נגד עיריית קרית גת שם נקבע כי רכיב התשלום של “החזר הוצאות רכב” אינו רכיב פיקטיבי אלא רכיב אמיתי שיש לשלמו, רק אם העובד באמת משתמש ברכבו הפרטי במהלך יום העבודה לצורך ביצוע העבודה.

בקשת ההסתדרות מבית הדין לעבודה, לשלם החזר הוצאה לעובדים שכלל אינם משתמשים ברכבם עומדת בניגוד להנחיות החשב הכלל במשרד האוצר בעניין החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי וקשה להבין מדוע ההסתדרות נגררה להגשת בקשה כל כך לא הגיונית. המועצה הגישה תגובה באמצעות עו”ד אשר דל לביה”ד לעבודה והציגה לבית הדין את העובדות הנכונות של הפרשה וקבעה כי בקשת ההסתדרות מופרכת וסיכוייה להתקבל נמוכים ביותר. לפיכך, דרשה המועצה לחייב את ההסתדרות בתשלום הוצאות למועצה בגין הגשת בקשה חסרת סיכוי”.

Be the first to comment

Leave a Reply