ההסתדרות פנתה לקבלת צו זמני המונע מרכבת ישראל לקלוט עובדים במכרזים פנימיים

בפנייה נטען כי הליכי המכרז - מאי עד אוגוסט 2016, מעלים חשש כבד להטיה בפועל מצד הרכבת למניעת איוש מלוא המשרות על ידי עובדים מתוך מצבת עובדי החברה

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשה למתן צו זמני המונע מרכבת ישראל מלהתקדם בהליכי קליטת העובדים במכרזים הפנימיים אותה פרסמה במאי עד אוגוסט 2016. המכרזים פורסמו לתפקיד מנהל/ת משמרת בתחנות חטיבת הנוסעים, תפקיד המקביל לתפקידו של מנהל תחנה.

בפנייה לבית הדין נטען כי הליכי המכרז כפי שהתנהלו ותוצאותיהם מעלים חשש כבד להטיה בפועל מצד רכבת ישראל למניעת איוש מלוא המשרות על ידי עובדים מתוך מצבת עובדי החברה, זאת מתוך רצון מוצהר ל”רענון וחידוש” בשורות העובדים ודווקא במקצועות בהם אופק הקידום מוגבל יחסית.

לדברי ההסתדרות בדיקת החלטות החברה בוועדת המכרזים מגלה הטיה מובהקת נגד עובדים ותיקים ומבוגרים וכן מדיניות ברורה של הותרת משרות פנויות לצורך איושן בעובדים חדשים וזאת בניגוד לחובות תום הלב והשוויון הנדרשות ממעסיק וביתר שאת ממעסיק ציבורי.

בבקשה נאמר, כי בתנאי הסף במסמכי המכרז כלל לא הופיעה דרישה לוותק מינימאלי של עבודה בחברה, ובחלק מהמכרזים הדרישה הייתה לשנתיים עבודה בחברה בלבד, פחות מהנדרש לצורך קבלת סטטוס קביעות בחברה. עוד נטען, כי בהליכי המכרז לאיוש המשרות התנהלה החברה באופן מפר ובחוסר שקיפות כאשר עובדים מצטיינים מנוסים ומוערכים בקרב מנהליהם לא הגיעו לשלב ועדת הקבלה מבלי שניתן להם כל הסבר בדבר שלבי מועמדותם במכרז.

מעבר לכך טוענת ההסתדרות כי מפילוח סטטיסטי עולה כי רכבת ישראל העדיפה באופן ברור ומובהק שלא לקבל לתפקידי המכרז עובדים וותיקים מצטיינים וכן עובדים מבוגרים והעדיפה תחת זאת עובדים חדשים שאינם בעלי הניסיון המספק לצורך המשרה והאחריות הנלוות לה, משיקולים שאינם מקצועיים ומתוך רצון להחליש ולפגוע בסדרי העבודה ובמערכת היחסים הקיבוצית בחברה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד בוריס מריאקרי ואילה פלזנטל – דברת נאמר, כי ועד העובדים בחברה פנה להנהלה הלוך ושוב במהלך הליכי המכרז תוך שהוא מתריע בדבר הפרות הנשנות מצידה ובבקשה לקיים את המכרזים מחדש, אך ללא הועיל. לסיכום נטען, כי הנהלת החברה פועלת באופן חד צדדי, משיקולים שאינם מקצועיים ושאין להם מקום ביחסי עבודה וכי התנהגותה גורמת ותגרום נזק בלתי הפיך לעובדי החברה הוותיקים שאופק קידומם נגדע ולא ניתנה להם הזדמנות הוגנת להוכחת התאמתם לתפקידי מנהלי המשמרת.

ההסתדרות מציינת, כי בעקבות סיכום שנערך בין יו”ר ההסתדרות לבין מנכ”ל הרכבת היוצא בנוגע למכרזים נשוא בקשה זו, הסכימה החברה שלא לאייש משרות אלו עד להכרעת בית הדין בבקשה זו ואכן קליטת העובדים החדשים עוכבה מזה חודשים מספר.

בית הדין מתבקש לאסור על הרכבת בצו זמני להתקדם בהליכי קליטת העובדים עד להכרעה בהליך, וכן להוציא סעד קבוע המחייב את הרכבת לבטל ולחילופין להקפיא ולהתנות את תוצאות המכרזים מושא בקשה זו בתוצאות מכרז פנימי שיקוים למשרות אלו.

תגובת הרכבת לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

Be the first to comment

Leave a Reply